ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Γ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεύθυνση:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 25 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 079258 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1993     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων35m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:14000000 15000000 16000000 17000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΑΡΤΟΣ   
ΨΙΛΙΚΑ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΑΡΤΟΣ   
ΨΙΛΙΚΑ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών