ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υπεύθυνος:ΧΑΒΕΛΑΣ 
Διεύθυνση:ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑ 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 065309 Fax:0681 065500 
Έτος Ίδρυσης:1977     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:10 10 10 10 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων3500m2 Όγκος κτιρίων28000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΩΛΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90 % ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΛΙΑ 1000 1000 1500 ΤΟΝ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΛΙΑ 1000 1000 1500 ΤΟΝ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών