ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Διεύθυνση:ΑΒΕΡΩΦ 6 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 077651 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1995     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων61m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:7000000 7000000 8000000 9000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΤΣΙΓΑΡΑ   
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΤΣΙΓΑΡΑ   
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών