ΜΑΝΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΕ

Υπεύθυνος:ΜΑΝΟΣ 
Διεύθυνση:ΒΙΠΕ 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 057086 Fax:0651 057328 
Έτος Ίδρυσης:1989     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων500m2 Όγκος κτιρίων6500m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών