ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Σ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Διεύθυνση:ΑΒΕΡΩΦ 15 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 074562 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1995     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων64m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:10000000 11000000 12000000 12000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΚΡΕΑΤΑ   
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   
   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΚΡΕΑΤΑ   
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών