ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Δ. ΜΑΡΚΟΥ 
Διεύθυνση:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Πόλη:ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Νομός:ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Τηλέφωνο:0666 023108 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1981     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων600m2 Όγκος κτιρίων4200m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΝΑΤ.ΧΩΡΕΣ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:75000000 80000000 80000000 85000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών