ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:Ι. ΧΑΡΜΠΗΣ 
Διεύθυνση:ΝΟΡΜΑΝ 13 ΑΡΤΑ 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 075318 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1990     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων50m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:28000000 28000000 30000000 31000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΦΑΡΜΑΚΑ   
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΦΑΡΜΑΚΑ   
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών