ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Λ. ΝΑΤΣΙΚΑΣ 
Διεύθυνση:ΣΚΟΥΦΑ 95 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 027478 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1993     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων100m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:20000000 23000000 25000000 30000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΜ  
ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΒΙΒΛΙΑ 1000 1100 1200 ΤΕΜ  
ΧΑΡΤΙΚΑ 4000 5000 5000 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών