ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ι. ΣΙΜΟΣ 
Διεύθυνση:ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ 23 ΑΡΤΑ 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 074606 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1997     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων0m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:9000000 10000000 12000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΜ  
ΦΩΤ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΜ  
ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΕΜ  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΕΜ  
   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8000 12000 ΤΕΜ  
ΦΩΤ. ΜΗΧΑΝΕΣ 400 500 ΤΕΜ  
ΚΑΜΕΡΕΣ 200 150 ΤΕΜ  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10000 11000 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών