ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Διεύθυνση:Ν. ΖΕΡΒΑ 4 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 093930 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1997     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων500m2 Όγκος κτιρίωνm3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
Είναι τα τυποποιημένα της 3Ε και διατίθενται σε εμπορικά καταστήματα 

Γενικά Σχόλια
Λειτουργεί σαν αποθήκη χονδρικής και λιανικής. Μεταφέρθηκε το 1987 από την Πρέβεζα. 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:250000000 250000000 250000000 300000000 
Κέρδη προ φόρων    
Πάγιο Ενεργητικό    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
'Ιδια Κεφάλαια    
Υποχρεώσεις    


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών