ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ 
Διεύθυνση:ΒΙΠΕ 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 057350 Fax:0651 057350 
Έτος Ίδρυσης:1976     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων600m2 Όγκος κτιρίων2580m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών