ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΦΕΥΓΑΣ 
Διεύθυνση:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 5 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 022002 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1996     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων0m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:8000000 9000000 10000000 11000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 700 800 1000 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών