Αρχική
English (United Kingdom)Greek
Μενού Επιλογών
BIC Ηπείρου
Επικαιρότητα
Προγράμματα
Καινοτομία
Πιλοτικές Δράσεις
Χορηγοί
Βιβλιοθήκη
Ημερολόγιο
Έχουμε 132 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλος Δικτύων
EBN
b2europe
ΥΠΟΒΟΛΗ στα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2012 07:33

Υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013/3η πρόσκληση οι κάτωθι προτάσεις:

INNOVATIVE ICT TOOLS FOR COMPETITIVE ENFORCEMENT AND CROSS BORDER DEVELOPMENT (INNO-ICT)

Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας

Joint Tourism Initiatives of Greece and Italy (JOTIGRIT)

Διαμόρφωση ενός ενιαίου τουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας μέσα από την καθιέρωση ενός χαρακτηριστικού Brand Name και την εντατική συνεργασία μεταξύ των Ιταλικών και Ελληνικών ΜΜΕ του κλάδου του τουρισμού.

Going Global: Internationalization of Greek and Italian SMEs (GoinGlobal).

Δημιουργία δεσμών πέρα από τα εθνικά σύνορα με σκοπό να καταστεί δυνατή μια κοινή προσέγγιση για τα κοινά προβλήματα και τις ευκαιρίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Active Ageing in the cross-border area: enhancing and promoting employability of senior female workface.

Acronym: ACTIVAGE

Βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης της ενεργού γήρανσης μετά από μια διασυνοριακή και διατομεακή προσέγγιση και την προώθηση της αλληλεπίδρασης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μέσω της συνεργασίας, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, δημιουργία ικανοτήτων , την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και πιλοτικών διαλόγων σχετικά με το θέμα αυτό.

INTERREG ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 /  3η πρόσκληση

 

LABORATORY OF MERIT, Acronym: “L.O.M”