Αρχική
English (United Kingdom)Greek
Μενού Επιλογών
BIC Ηπείρου
Επικαιρότητα
Προγράμματα
Καινοτομία
Πιλοτικές Δράσεις
Χορηγοί
Βιβλιοθήκη
Ημερολόγιο
Έχουμε 122 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλος Δικτύων
EBN
b2europe
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του συνχρηματοδοτούμενου έργου LIMIT4WeDA PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2012 12:24

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την ΑΝΑΘΕΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» στα πλαίσια του συνχρηματοδοτούμενου προγράμματος LiMIT4WeDA,

Στα Ιωάννινα, σήμερα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 και ώρα 10:30, στην έδρα του BIC ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΤΕΠΗ – Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα) συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της «Τεχνικής Υποστήριξης» του έργου ,LiMIT4WeDA, βάση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του BIC ΗΠΕΙΡΟΥ της 25/4/2012.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης φακέλων υποψηφίων :

α/α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αρ. πρωτοκόλλου

1

Φ.Θ. Γεωργακέλλος-Ε. Βαρδαλούκης Ο.Ε (Stratego)

139/24.07.2012 & ώρα : 11:30 π.μ

2

Θεοδόσης Χατζηιωαννίδης & ΣΙΑ ΕΕ (RESULT Συμβ. Επιχ)

140/24.07.2012 & ώρα : 12:05 π.μ

3

Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική Ε.Π.Ε (S.M.R.  Consultants)

141/25/07/2012 & ώρα : 09:50 π.μ

Αφού κρίθηκε η πληρότητα του φακέλου των Δικαιολογητικών για όλους τους υποψήφιους ανάδοχους, ο Πρόεδρος ανακοινώσε ότι στη Φάση των Δικαιολογητικών δεν υπάρχουν αποκλεισμοί υποψηφίων. Μετά το άνοιγμα των Τεχνικών προσφορών και λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους αξιολογήσεις, συντάχθηκε ο τελικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατά φθίνουσα σειρά και δεδομένου ότι καμία Τεχνική Προσφορά δεν κρίθηκε ως Απαράδεκτη, η Επιτροπή προχωρήσε στη φάση Γ. Αφού συμπληρώθηκε από την Επιτροπή η αντίστοιχη φόρμα για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, διαμορφώθηκε ο

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού. Ο Διαγωνιζόμενος με τον υψηλότερο ΣΒ είναι ο υποψήφιος ανάδοχος

A/A

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Φ.Θ. Γεωργακέλλος-Ε. Βαρδαλούκης Ο.Ε (Stratego)

 Σ.Β = (ΤΒ) x 0,85 + (ΟΒ) x 0,15= 82.19 X 0.85 + 98 X 0.15 = 85.46

 

2

Θεοδόσης Χατζηιωαννίδης & ΣΙΑ ΕΕ

(RESULT Συμβ. Επιχ)

 Σ.Β = (ΤΒ) x 0,85 + (ΟΒ) x 0,15 = 84.09 X 0.85 + 98.01 X 0.15 = 86.19

3

Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική Ε.Π.Ε (S.M.R.  Consultants).

 Σ.Β = (ΤΒ) x 0,85 + (ΟΒ) x 0,15 = 100 X 0.85 + 100 X 0.15= 100,00

 

 

 

 

 

 

 

Σ.Β: Τελικός Βαθμός
Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή θα προτείνει στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ), το οποίο προγραμματίζεται για αύριο Πέμπτη 26/07/2020 την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με Ανάδοχο την Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική Ε.Π.Ε (S.M.RConsultants) .

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Δημήτριος Δημητρίου (Πρόεδρος Δ.Σ BIC ΗΠΕΙΡΟΥ)