Αρχική > Προγράμματα > Προγράμματα σε εξέλιξη
English (United Kingdom)Greek
Μενού Επιλογών
BIC Ηπείρου
Επικαιρότητα
Προγράμματα
Καινοτομία
Πιλοτικές Δράσεις
Χορηγοί
Βιβλιοθήκη
Ημερολόγιο
Έχουμε 122 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλος Δικτύων
EBN
b2europe
Προγράμματα σε εξέλιξη
  • SOUTH EAST TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAM - SEE "LUDUS" - Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου με σκοπό την Διάχυση Τεχνογνωσίας στον Καινοτόμο τομέα των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιγνίων.
  • HIDDEN : "Αφανής Καινοτομία για τις ΜΜΕ στις περιφέρειες της Μεσογείου" με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια Ηπείρου και Εταίρους από ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, συν προυλοπογισμού € 1.640.000,00 και διάρκεια 30 μήνες.Εγκρίθηκε στα πλαίσια του MED 2nd call, στις 27-28/4/2010, συνεδρίασε η Επιτροπή τελικής Επιλογής των προτάσεων που ήδη είχαν περάσει στη δεύτερη φάση αξιολόγησης.
  • LIMIT4WeDA : "Βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των απομακρυσμένων περιοχών και η ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς" με επικεφαλή εταίρο από ΙΤΑΛΙΑ και εταίρους από ΕΛΛΑΔΑ-ΜΑΛΤΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΚΥΠΡΟ, συν. προυπολογισμού € 1.200.000,00 και διάρκεια 24 μήνες. Εγκρίθηκε στα πλαίσια του MED 2nd call, στις 27-28/4/2010, συνεδρίασε η Επιτροπή τελικής Επιλογής των προτάσεων που ήδη είχαν περάσει στη δεύτερη φάση αξιολόγησης.
  • ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ : ΙΝΤΑctPlan : INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013 : Ολοκληρωμένες δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη δημιουργία ευκαιριών διείσδυσης σε νέες αγορές.
  • ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ : T.P.N.M : INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013 : Τουριστική προβολή νέων αγορών.
  • ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ  : ΤΟΠ-ΕΚΟ : Α.Σ "ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ" - Τίτλος έργου : "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης ΕΚΟ στην ΠΙΝΔΟ".
  • ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ  : ΤΟΠΣΑ: Α.Σ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΠΙΝΔΟ» - Τίτλος έργου : Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στη Πίνδο.
  • ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ  : ΤΟΠΣΑ: Α.Σ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - Τίτλος έργου :Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
  • ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ  : C.o.re.Net  : IPA ADRIATIC Cross-border coop. prog-2nd call : Δημιουργία ερευνητικού δικτύου για τα αγροτικά και οργανικά τρόφιμα (επιλαχών έργο)
  • ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ  : IPATECH   : IPA ADRIATIC Cross-border coop. prog-2nd call: Τεχνολογίες μικρογράφησης: συνέργιες της έρευνας & της καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη της Αδριατικής