Αρχική > Προγράμματα
Μενού Επιλογών
BIC Ηπείρου
Επικαιρότητα
Προγράμματα
Καινοτομία
Πιλοτικές Δράσεις
Χορηγοί
Βιβλιοθήκη
Ημερολόγιο
Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλος Δικτύων
EBN
b2europe
Προγράμματα
Ολοκληρωμένες Δράσεις
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4 ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ στα πλαίσια του προγράμματος "ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ"
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • ΠΚΠ INTERREG III - ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ) & 2 PARTENARIAT (ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ)
 • ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ του Γραφείου Ενημέρωσης Επιχειρήσεων σε θέματα Πιστοποίησης, Τυποποίησης & Εμπορευματοποίησης Παραδοσιακών Προιόντων (Τρόφιμα - Ποτά)
 • ARCHIMED PROHERBS (Προστασία , βιολογική παραγωγή, διαχείριση & αειφόρος εκμετάλλευση των αρτύσιμων βοτάνων και μπαχαρικών της Δυτικής Ελλάδας και της Νότιας Ιταλίας).
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : Ενέργειες "Δημησιότητας & Ευαισθητοποίσης".
 
Δράσεις σε Εξέλιξη
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ
 • Σύνταξη Εγχειριδίου Δράσης 2009.
 • Αναφορά Προόδου για τις ανάγκες του δικτύου ΕΒΝ.
 
Προγράμματα σε εξέλιξη
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «EQUAL» (Β’ Κύκλος) (Προσαρμοστικότητα ΜΜΕ τουρισμού και τοπικών προϊόντων της Ηπείρου),
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (RIS) ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – Bourgas, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 
Υποβολές
 • SOUTH EAST TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAM - SEE "LUDUS" - Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου με σκοπό την Διάχυση Τεχνογνωσίας στον Καινοτόμο τομέα των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιγνίων.
 • INTERREG IVC "EWOKS"- - Η ΣΥΜΒΟΛΗ της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ανάπτυξη της Οικονομίας ως Καινοτόμο εργαλείο.
 • INTERREG IVC "EURIT" - Η Διάχυση μιας Καινοτόμας Καλής Πρακτικής (καινοτόμο εργαλείο – μέτρηση καινοτομίας στις ΜΜΕ) από τη Δυτ. Αγγλία προς τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.
 • INTERREG IVC "INCLUDE"- Δημιουργία Καινοτόμου Εργαλείου Ανάπτυξης Περιφερειακής Πολιτικής.
 • INTERREG IVC "Past and Future"- Προστασία και αναγέννηση των Σπηλαίων ως Καινοτόμα στρατηγική που ενισχύει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
 • INTERREG IVC "EU-INVEST INNOREG" - Βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής που στοχεύει στην προσέλκυση άμεσων επένδυσεων ώστε να ενδυναμωθεί η καινοτομία στις Περιφέρειες.
 • INTERREG IVC "FILAGRO" - Ανταλλαγή καλών πρακτικών που αφορούν την ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθοδολογικών Εργαλείων για την παραγωγή ενέργειας προερχομένη από υγρά απόβλητα των ζωικών, τροφικών εργοστασίων.
 • MED 2nd Call: "ITWEDAR"- Η πρόταση αφορά τη μελέτη καινοτόμων ιδεών πάνω στο θέμα της βελτίωσης της συγκοινωνιακής σύνδεσης(mobility) απομακρυσμένων περιοχών. Στόχος είναι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών (με λίγους κατοίκους αλλά μα έντονο φυσικό & πολιτιστικό πλούτο) να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες με τους κατοίκους που ζουν σε πιο κεντρικές περιοχές.
 • MED 2nd Call : "SMED" - Δημόσια και ιδιωτική συνεργασία για την Ενδυνάμωση της Μεσογειακής Οικονομικής Ανάπτυξης- Καινοτόμα συστήματα management, για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση δραστηριοτήτων και την προσαρμογή των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε περιθωριακές/ ασήμαντες περιοχές. Τομείς: Κατασκευές, τουρισμός, αγροτικά προϊόν
 • MED 2nd Call : " LIMIT4WeDa"- Βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των απομακρυσμένων περιοχών και η ενίσχυση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • MED 2nd Call : "FIT ENTERPRISE"- Ενίσχυση της πληροφόρησης των Παραδοσιακών Επιχειρήσεων στις αγροτικές Μεσογειακές περιοχές. Υποστήριξη της χρήσης ICT (e-business, e-learning).
 • MED 2nd Call : "HIDDEN" - Αφανής καινοτομία για ΜΜΕ στις περιφέρειες της Μεσογείου
 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα
 • LEONARDO DA VINCI (Εκπαίδευση Ελλήνων Ζαχαροπλαστών στην Ευρώπη).
 • ADAPT (ΜΜΕ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο).
 • ECIP (Επιχειρηματικές συναντήσεις Ηπειρωτικών & Κυπριακών Επιχειρήσεων).
 • JOP PHARE (Επένδυση στην Ουκρανία).
 • RIS Ηπείρου (Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Ηπείρου).
 • RECITE II – FINESTRA (Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας).
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «EQUAL» (Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Περιφέρειας Ηπείρου).
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «EQUAL» (Επιχειρηματικότητα στον Αθλητικό Τομέα).
 • ENΤΙ Ηπείρου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006- INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-2006 (υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας στην Περιφέρεια της Ηπείρου) - υπό υλοποίηση.
 • Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Κέντρα Επιχειρηματικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηπείρου (ολοκληρωμένο δίκτυο δομών Επιχειρηματικής Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο).
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (RIS) Mersin – ΤΟΥΡΚΙΑ