Αρχική > BIC Ηπείρου
Μενού Επιλογών
BIC Ηπείρου
Επικαιρότητα
Προγράμματα
Καινοτομία
Πιλοτικές Δράσεις
Χορηγοί
Βιβλιοθήκη
Ημερολόγιο
Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλος Δικτύων
EBN
b2europe
Προφίλ
Ιστορική Αναδρομή

Το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996. Η χρηματοδότηση για την πρώτη φάση λειτουργίας του (18 μήνες) προέρχονταν κατά 50% από την Ε.Ε., και κατά 50% από τοπικούς χορηγούς. Έκτοτε εξασφαλίζει την βιωσιμότητά του από την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Σκοπός ίδρυσης του: «Η χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα προώθηση των εργασιών ενός Κέντρου Ανάπτυξης Καινοτομικών Επιχειρήσεων» (άρθρο 3, παρ. 1, σελ.4 του Ιδρυτικού Καταστατικού). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών διαμεσολάβησης τόσο στους φορείς όσο και στις τοπικές επιχειρήσεις.

περισσότερα
 
Εμπειρία

Το BIC Ηπείρου χαρακτηρίζεται και διακρίνεται από τις γνώσεις και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του, όπως:

  • Διεπιστημονικό και ενημερωμένο υπόβαθρο λόγω της Εκπαιδευτικής Εμπειρίας του τόσο από Ελληνικά όσο και από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
  • Εμπειρία στην Υποβολή, τον Συντονισμό, την Διαχείριση, και τελικά την Υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.
Περισσότερα...
 
Οι υπηρεσίες μας
Στις υπηρεσίες μας περιλαμβανονται οι επόμενες
  • Σχεδιασμός Πολιτικής για Έρευνα, Τεχνολογία & Καινοτομία σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  • Υποβολή, Διαχείριση, Συντονισμός και Υλοποίηση: Εθνικών, Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Περισσότερα...