ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Τηλ: ++30 651 44447,67
fax: +30 651 44457


 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ είναι το κέντρο που λειτουργεί με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής. Το Ευρωπαικό Κέντρο BIC είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας που βοηθάει στην ανάπτυξη των περιοχών της Ευρωπαικής Ένωσης που βρίσκονται πίσω ή που αντιμετωπίζουν σημαντικά βιομηχανικά προβλήματα. Τα Ευρωπαικά κέντρα BIC, σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν σαν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, χρησιμοποιώντας τις αρχές του σύγχρονου management.

Κάθε BIC Υποστηρίζεται τοπικά από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το μοντέλο της Ευρωπαικής Ένωσης των "τοπικών χορηγών".

ΤΟΠΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

  • Γ.Γ.Π.Ε
  • Νομαρχίες
  • Επιμελητήρια
  • Δήμοι
  • Ε.Ε,  16η Διεύθυνση
  • Ευρωπαικό Δίκτυο Επιχειρήσεων

Ο κύριος σκοπός του BIC είναι η συμβολή στην ισομερή ανάπτυξη της περιοχής της Ηπείρου.


[HOME] [ΧΟΡΗΓΟΙ] [ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ] [ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]