Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΠρογράμματα Χρηματοδότησης ΜΜΕ

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000 - 2006
(Ενημερωτικοί Οδηγοί, διαφορα έγγραφα)

Tο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώσε την ενεργοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Οι ενισχύσεις αυτές θα παρέχονται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25 Νοεμβρίου έως και τις 17 Ιανουαρίου 2003.


ΠΕΠ Ηπείρου 2000 - 2006


Αναπτυξιακός Νόμος

Το site για το Γ' ΚΠΣΤομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

 • Ε.Π. 'Κοινωνία της Πληροφορίας'
 • Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα'
 • Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια'
 • Ε.Π. 'Οδικοί ’ξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη'
 • Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες'
 • Ε.Π. 'Περιβάλλον'
 • Ε.Π. 'Πολιτισμός'
 • Ε.Π. 'Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση'
 • Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση'
 • Ε.Π. 'Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου'
 • Ε.Π. 'Αλιεία'

Σημεία πληροφόρησης στον Ν. Ιωαννίνων
για εθνικά και κοινοτικά προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ.

© BIC Ηπείρου 1998-2002