Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

Πρόγραμμα : INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-2006
Χρηματοδότηση : 1.380 ΜECU
Διάρκεια : 2 έτη
Ανάδοχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Φορέας Υλοποίησης: BIC ΗΠΕΙΡΟΥ

Περίληψη: Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναπτύξει ριψοκίνδυνες και καινοτόμες δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια της Ηπείρου. Οι κύριες κατευθύνσεις οι οποίες πρόκειται να ακολουθηθούν είναι:

  • Η αναγνώριση και προώθηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στα πλαίσια της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σαν αποτέλεσμα της ανάπτυξης της υποδομών στην Περιφέρεια ;
  • Η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων για την δημιουργία και υποστήριξη καινοτόμας επιχειρηματικότητας;
  • Η προώθηση και διάχυση του ιδιωτικού κεφαλαίου στην Περιφέρεια; · Η πιλοτική προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαχείρισης πληροφοριών στις τοπικές εταιρείες;
  • Η υλοποίηση μιας περιφερειακής πρακτικής πρόβλεψης;
  • Η δημιουργία μιας Επιτροπής Διαμεσολάβησης για την Πολιτική Καινοτομίας και,
  • Η εφαρμογή μιας ενημερωτικής εκστρατείας.
© BIC Ηπείρου 1998-2003