Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

Νέα - Ανακοινώσεις

 
10/11/2020
  Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 17:30 μ.μ. θα πραγματοποηθεί στο ξενοδοχείο " DU LAC" το Τελικό Συνέδριο αναλυτικής παρουσίασης των Ευρυμάτων της Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης στην Περιφέρεια Ηπείρου.
9/10/2020
  Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2005 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, η 2η Ημερίδα Διαβούλευσης στα πλαίσια της Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης στην Περιφέρεια της Ηπείρου.
9/10/2020
  Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2005 και ώρα 18:30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα
"Απολογισμός 2004".
8/9/2020
  Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2005 και ώρα 18:00 μ.μ. και με επαναληπτική στις 18:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κέντρου μας (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου)Διοικητικό Συμβούλιο.
9/11/2020
  Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 17:00 και με επαναληπτική στις 17:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κέντρου μας (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου)Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα προς συζήτηση: "Έγκριση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού & κατακύρωση του υποψηφίου για την ανάθεση του έργου "Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Περιφέρεια της Ηπείρου".
9/11/2020
  Στις 8 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 12:00 π.μ. πραγματοποιηθηκε, στα γραφεία του BIC Ηπείρου(Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστημιούπολη,45110,Ιωάννινα), η Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο"-"ΕΝΤΙ" Δράση 7.5, με θέμα :Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Περιφέρεια της Ηπείρου- "Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών"
30/10/2020
  Στα Ιωάννινα σήμερα 25 Οκτωβρίου 2004 η Επιτροπή Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου, σε συνέχεια της συνεδρίασης της 22/10/2004, παρέδωσε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(όπως αυτή προέκυψε από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/10/2020) τους φακέλους (πρωτότυπα & αντίγραφα):
-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Των εταιρειών:
1. ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ & Κ. ΔΕΛΛΑΡΗΣ
2. ΑΝΚΟ ΑΕ & TREDIT ΑΕ & ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ & ΝΙΚ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ
3. LOGOTECH ΑΕ

Ιωάννιαν, 25/10/2020

Η Επιτροπή Παράδοσης
Τα Μέλη της Ε.Ε.Φ.& Ο.Α
1. Ιωάννης Λάμπρου
2. Φώτης Ράπτης
3. Κατερίνα Φιλίππου- Κεραμίδα

Η Επιτροπή Παραλαβής
Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
1. Παναγιώτης Φλώρος
2. Μιχαήλ Μπάγιας
3. Παναγιώτης Τσούτσης
13/10/2020
  Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2004 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η τέταρτη (4η) συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας, υπό τον συντονισμό του καθηγητή John Swarbrooke του Sheffield Hallam,U.K., στα γραφεία του BIC Ηπείρου(Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπέιρου), με θέμα:"Ενίσχυση επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας στον Τουρισμό της Ηπείρου".
13/10/2020
  Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2004 και ώρα 17:30 μ.μ. και με επαναληπτική στις 18:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του BIC Ηπείρου στα γραφεία του Κέντρου μας (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου)
30/8/2020
  «Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Περιφέρεια της Ηπείρου» (Regional Foresight Exercise
Περισσότερα....
21/4/2020
  15ο WORKSHOP Κ.Π. EQUAL
Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2004 και ώρα 18:30μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το 15ο Workshop με τίτλο: "Παρουσίαση - Ανάλυση & Ανάπτυξη σε βασικά βήματα ενός:
1. Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και
2. Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan)",
στο
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.
8/4/2020
  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
1. Παναγιώτης Φλώρος
2. Γεώργιος Βασιλείου
3. Φώτης Ράπτης
4. Δημήτριος Ζώης
5. Μιχαήλ Μπάγιας
6. Ιωάννης Γιαμάς
7. Ηλίας Κοίλιας
8. Σωκράτης Σταυράτης
9. Παναγιώτης Τσούτσης
10.Παναγιώτης Τζοβάρας
11.Αριστείδης Μπαρτζώκας
Περισσότερα....
8/4/2020
  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης ατόμων για την "ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"
1/3/2021
  Την Τρίτη 9 Μαρτίου 2004 και ώρα 14:00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του BIC Ηπείρου (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου - Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα) η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης φυσικού και οικονονμικού αντικειμένου του προγράματος "ENTI" Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στη Ήπειρο
20/2/2021
  Την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2004 και ώρα 18:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Πανεπιστημιούπολη-Ιωάννινα) η Εκλογική-Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Κέντρου μας με θέμα:"Απολογισμός 2003 & Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου".

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνεδρίαση (κατά το καταστατικό) την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2004 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
6/2/2021
  Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου (BIC Ηπείρου) στα πλαίσια του Ν. 3174/2003 και προκειμένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003,αρ.πρωτ. 17 "Έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου για παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας" προκυρήσσει 24 θέσεις εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης (συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ενός -1- έτους.)
Κατεβάστε την Προκύρηξη σε μορφή MS Word κάνοντας κλικ εδώ
και την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση κάνοτας κλικ εδώ
15/1/2021
 
Δεύτερος κύκλος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Εως το τέλος Ιανουαρίου θα έχει προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Χριστοδουλάκης.
Περισσότερα....
19/12/2020
  Πρόσφατα εκδόθηκε ο Οδηγός Επιχειρηματικότητας σε θέματα Καινοτόμων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια της Κ.Π. EQUAL με τίτλο: "Δομή Διάχυσης Επιχειρηματικής γνώσης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας σε θέματα Καινοτόμων ΜΜΕ".
θα τον βρέιτε σε ηλεκτρονική μορφή κάνοντας κλικ εδώ, καθώς επίσης διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή και μπορείτε να τον παραλάβετε από τα γραφεία του BIC HΠΕΙΡΟΥ.
18/12/2020
  Στην περιφέρεια θα κατανεμηθεί τελικά το σύνολο των 2 δισ. ευρώ των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού του Γ΄ΚΠΣ, σε όρους δημόσιας δαπάνης, με την κοινοτική συνδρομή να ανέρχεται σε 1,318 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αφήσει «εκτός νυμφώνος» την Περιφέρεια Αττικής, παρά τις ικανοποιητικές της επιδόσεις, σε μια προσπάθεια να μετουσιώσει σε πράξη το στόχο της περιφερειακής σύγκλισης.
Περισσότερα....
5/12/2020
  Το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει συνάντηση,που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 15:00 - 17:00,στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ",(Μεγάλου Αλεξάνδρου 2) με θέμα:
"Audits Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας".
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2310-539817
5/12/2020
  Προκυρήχθηκε στα πλαίσια του Γ΄Κύκλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας". Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του προγράμματος είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2004
Περισσότερα....
2/12/2020
  Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration), διοργανώνουν εκδήλωση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2003, 12:00-14:00, στην αίθουσα Σεμιναρίων του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα:"Η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσα από τις Σύγχρονες Δυνατότητες της Τεχνολογίας".
Η είσοδος είναι ελεύθερη
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
e-mail:career@cc.uoi.gr

Η προγραμματισμένη εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ALBA αναβάλλεται λόγω δυσχερειών μετακίνησης των κεντρικών ομιλητών της.Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2004.
24/11/2020
  Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο ΠΑΒΕΤ-ΝΕ, πρόκειται σύντομα να ανακοινωθεί η νέα προκήρυξή του, για το χρονικό διάστημα 2004-2006. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Νίκο Σιδηρόπουλο, τηλ. 210 7773673.
Περισσότερα....
17/11/2020
  Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006, Μέτρο 1.3 "Ανάπτυξη και Προώθηση Καινοτομίας", Δράση 1.3.1 "Κοινωνία της Πληροφορίας" με καταληκτικές ημερομηνίες για τους δικαιούχους τις, 5/12/2003, 10/01/2021 και 5/02/2004.
Περισσότερα....
17/11/2020
  Ανακοίνωση των νέων προγραμμάτων για την απασχόληση νέου ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις ΗΡΩΝ & ΗΡΩΝ-π: Ενημερωθείτε από το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ
Περισσότερα....
11/7/2020
  Στις 2/7/03 και στους χώρους του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Χορηγών - Μελών του BIC Ηπείρου
1/3/2021
  Ανακοινώθηκε και επίσημα η προκήρυξη του Β΄ κύκλου των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των γυναικών, που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑΝ με συνολικό προϋπολογισμό 58,6 εκατ.ευρώ.
Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 31-3-2021
Περισσότερα....
18/12/2020
  Τη Δευτέρα 16-12-2020 και ώρα 10:30 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης EQUAL- "Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Περιφέρειας Ηπείρου" στο Συνεδριακό Κέντρο της Ν.Α. Ιωαννίνων.
Περισσότερα....
10/12/2020
  Tο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώσε την ενεργοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Οι ενισχύσεις αυτές θα παρέχονται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25 Νοεμβρίου έως και τις 17 Ιανουαρίου 2003
Περισσότερα....
18/11/2020
  Διοργανώθηκε η 2η Εβδομάδα Καινοτομίας Θεσσαλίας από 8 έως 17 Νοεμβρίου 2002 και περιελάμβανε μια σειρά από γεγονότα με αποκορύφωμα την 2η Περιφερειακή Έκθεση Καινοτομίας, η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Νεάπολης - Λάρισας από 15 έως 17 Νοεμβρίου 2002
6/11/2020
  Οι εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης της Διακρατικής Συνεργασίας EQUAL πραγματοποιήθηκαν στις 4 & 5/11/2020 στα Ιωάννινα.
6/6/2020
  Η Περιφέρεια Ηπείρου και το ΒΙC Hπείρου, στα πλαίσια του προγράμματος RECITE II, FINESTRA Project, οργανώνουν την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2002, στο Ξενοδοχείο DU LAC, αίθουσα "ΕΥΤΕΡΠΗ"και ώρα 12:00
Περισσότερα....
© BIC Ηπείρου 1998-2003