Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

Στελέχωση

Το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ σήμερα απασχολεί 6 στελέχη.
Τρεις ως βασικό προσωπικό (Κατερίνα Φιλίππου-Κεραμίδα: Διευθύντρια, Βασίλης Ταμπάκης: Υπεύθυνο Πληροφόρησης Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, Αλεξία Γίδαρη: Τεχνική Υποστήριξη) και Απόστολος Φούκης: Ειδικός Πληροφορικής, μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης, Αμαλία Τζιμογιάννη και Κων/να Οικονόμου: Γραμματειακή Υποστήριξη μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ).

Κατερινα
Φιλίππου - Κεραμίδα
Δ/ντης Κέντρου
Βασίλης Ταμπάκης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων

 

Αποστόλης Φούκης
Υπεύθυνος Πληροφορικής
Αλεξία Γίδαρη
Τεχνική
Υποστήριξη
Αμαλία Τζιμογγιάννη

Υποστήριξη
Επιχειρήσεων
Κωνσταντίνα Οικονόμου
Γραμματειακή
Υποστήριξη

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι το Κέντρο απασχολεί σε περιοδική βάση τελειόφοιτους του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιπροσθέτως και ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, το Κέντρο συνεργάζεται με ικανό αριθμό εξωτερικών συνεργατών (Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών)

 

 

© BIC Ηπείρου 1998-2003