Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

Γραφείο Ηπείρου στις Βρυξέλλες

Μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου και των 4 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ηπείρου με άμεση εμπλοκή του BIC Ηπείρου με σκοπό την ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η λειτουργία του γραφείου ξεκίνησε με την υπογραφή της αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης στις 28/02/1997, και ανανεωνόταν σε ετήσια βάση με τις αντίστοιχες ειδικές συμφωνίες κατά την διάρκεια λειτουργίας του γραφείου, υπεύθυνος του οποίου ήταν ο κ. Θανάσης Γκούμας.

Η τελευταία ανανέωση της ειδικής συμφωνίας ολοκληρώθηκε στις 28/02/2002.

"Breydel" Centre
RUE BREYDEL 34-36 B-1040
BRUXELLES
BELGIUM

Τηλ: 02/282 96 67 FAX: 02/282 96 17

E-MAIL: epirus.regio@unicall.be

© BIC Ηπείρου 1998-2003