Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL με Τίτλο έργου: "Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Περιφέρειας Ηπείρου" δημιουργήτε στα Γιάννενα το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η συνεχής παρακολούθηση:

  • των συνιστωσών και των μεταβολών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου σε σχέση με τις ομάδες στόχους,
  • της πορείας των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν,
  • της αξιοποίηση των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος

Το Παρατηρητήριο κατά κύριο λόγο θα διαδραματίσει το ρόλο της μονάδας ανάλυσης των δεδομένων και των τάσεων που θα συλλέγονται σε πρώτη φάση από τις επιμέρους κεντρικές Δομές και Αντένες.

© BIC Ηπείρου 1998-2003