Κεντρική Σελίδα

 

 

 

 

 

 
Μέλος του δικτύουΓρήγορη Πρόσβαση

Λογότυπος

Καλώς ήλθατε στον Δικτυακό Τόπο του
Κέντρου Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου
BIC Ηπείρου

Tα BICs είναι κέντρα που λειτουργούν με κύριο στόχο να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. Κάθε BIC είναι παράγοντας προώθησης και ανάπτυξης κυρίως μη αναπτυγμένων περιοχών της Ε.Ε. και βιομηχανικών ζωνών σε παρακμή. Τα BICs σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν σαν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, χρησιμοποιώντας τις αρχές του σύγχρονου management. περισσότερα...

:: Τελευταία νέα
9/11/2020
   Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 17:00 και με επαναληπτική στις 17:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κέντρου μας (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου)Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα προς συζήτηση: "Έγκριση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού & κατακύρωση του υποψηφίου για την ανάθεση του έργου "Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Περιφέρεια της Ηπείρου".
9/11/2020
   Στις 8 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 12:00 π.μ. πραγματοποιηθηκε, στα γραφεία του BIC Ηπείρου(Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστημιούπολη,45110,Ιωάννινα), η Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα μέσω της Καινοτομίας στην Ήπειρο"-"ΕΝΤΙ" Δράση 7.5, με θέμα :Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Περιφέρεια της Ηπείρου- "Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών"
30/10/2020
   Στα Ιωάννινα σήμερα 25 Οκτωβρίου 2004 η Επιτροπή Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου, σε συνέχεια της συνεδρίασης της 22/10/2004, παρέδωσε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(όπως αυτή προέκυψε από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/10/2020) τους φακέλους (πρωτότυπα & αντίγραφα):
-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Των εταιρειών:
1. ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ & Κ. ΔΕΛΛΑΡΗΣ
2. ΑΝΚΟ ΑΕ & TREDIT ΑΕ & ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ & ΝΙΚ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ
3. LOGOTECH ΑΕ

Ιωάννιαν, 25/10/2020

Η Επιτροπή Παράδοσης
Τα Μέλη της Ε.Ε.Φ.& Ο.Α
1. Ιωάννης Λάμπρου
2. Φώτης Ράπτης
3. Κατερίνα Φιλίππου- Κεραμίδα

Η Επιτροπή Παραλαβής
Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
1. Παναγιώτης Φλώρος
2. Μιχαήλ Μπάγιας
3. Παναγιώτης Τσούτσης
13/10/2020
   Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2004 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η τέταρτη (4η) συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας, υπό τον συντονισμό του καθηγητή John Swarbrooke του Sheffield Hallam,U.K., στα γραφεία του BIC Ηπείρου(Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπέιρου), με θέμα:"Ενίσχυση επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας στον Τουρισμό της Ηπείρου".
13/10/2020
   Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2004 και ώρα 17:30 μ.μ. και με επαναληπτική στις 18:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του BIC Ηπείρου στα γραφεία του Κέντρου μας (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου)

 

Ενδιαφέροντα Links

Google
WWW BIC Ηπείρου


© BIC Ηπείρου 1998-2003