Μελέτη εντοπισμού νέων επενδυτικών ευκαιριών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των νέων μεταφορικών υπηρεσιών και υποδομών στην περιφέρεια της Ηπείρου

Η συλλογή, επεξεργασία και τελική ενσωμάτωση των στοιχείων στην Μελέτη πραγματοποιήθεικε υπό τον επιμέλεια και καθοδήγηση του Συντονιστή της Ομάδας ΕΡγασίας. Πριν την οριστικοποίησής της, προσχέδιο της μελέτης διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες της Ομάδας Εργασίας καθώς σε προεπιλεγμένους key actors της Περιφέρειας Ηπείρου (δημόσιοι φορείς, αναπτυξιακές εταιρείες, ενώσεις, κτλ) με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία καθώς και την επικυροποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνοντας σε αυτήν. Η παρουσίαση της τελικής Μελέτης πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του Συνεδρίου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ στα θεματικά πεδία: Τουρισμός, Μεταφορές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών» το οποίο πραγματοποιήθεικε στα Ιωάννινα στις 14/1/2005.

Η Μελέτη είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF - 1,86mb)