BIC of Epirus


ΕπιλογέςΥποΕπιλογέςΑνάδοχος Έργου

Περιφέρεια Ηπείρου
Τηλ.: 2651072164
Fax.: 2651031224
ggphp@otenet.gr
Φορέας Υλοποίησης
BIC Ηπείρου
Τηλ.: 2651044447
Fax.: 2651044467
bicepirus@ioa.forthnet.gr
Φορέας Πληρωμών
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Τηλ.: 2651034054
Fax.: 2651034054
ptathes@otenet.gr

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφερειακών Πρωτοβουλιών με σκοπό την υποστήριξη δυνητικών νέων επιχειρηματικών προκλήσεων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των Περιφερειακών Πρωτοβουλιών αποτελεί την κύρια εργασία της Επιτροπής Διαμεσολάβησης για την Χάραξη Πολιτικής Καινοτομίας. Η Επιτροπή προέβηκε στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και εντόπισε την αναγκαιότητα άμεσης εκπόνησης εξειδικευμένης Μελέτης Αποτύπωσης της Καινοτομίας στην Περιφέρεα της Ηπείρου.

Κατεβάστε ολόκληρη την Μελέτη (Διαθέσιμη σε μορφή PDF - 586kb)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα Έκθεση Καινοτομίας παρουσιάζονται για πρώτη φορά Δείκτες Καινοτομίας για την περιφέρεια της Ηπείρου. Οι Δείκτες Καινοτομίας προέκυψαν μετά από προσεκτική μελέτη των Ευρωπαϊκών Πινάκων Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία (European Innovation Scoreboards) και άλλων επιστημονικών εργασιών, ελληνικών και διεθνών οργανισμών, για παρόμοια θέματα.

Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας ήταν η επιλογή αλλά και η δημιουργία 19 Δεικτών Καινοτομίας για την περιφέρεια της Ηπείρου οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Α) Δείκτες Παραγωγικού Συστήματος (7 Δείκτες)

 1. Πληθυσμός,
 2. Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
 3. Απασχόληση,
 4. Ανεργία,
 5. Απασχόληση ανά Τομέα Δραστηριότητας,
 6. Απασχόληση ανά Κατηγορία Οικονομικής Δραστηριότητας,
 7. Εξαγωγές ανά Προϊόν.

Β) Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού (4 Δείκτες)

 1. Απασχολούμενοι με Γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (15 ετών και άνω),
 2. Απασχόληση σε Υπηρεσίες Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ε&Τ),
 3. Απασχόληση σε Υπηρεσίες Έντασης Γνώσης Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ε&Τ),
 4. Προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης.

Γ) Δείκτες Δημιουργίας Γνώσης (5 Δείκτες)

 1. Συνολικές Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α),
 2. Δαπάνες Επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α),
 3. Δαπάνες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α),
 4. Δαπάνες Ερευνητικών Κρατικών Φορέων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α),
 5. Αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,

Δ) Δείκτες Ανάπτυξης Καινοτομίας (3 Δείκτες)

 1. Νέες Επιχειρήσεις ανά Κατηγορία Οικονομικής Δραστηριότητας,
 2. Καινοτόμες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις,
 3. Καινοτόμες Επιχειρήσεις.

Για κάθε Δείκτη υπάρχει ορισμός, σύντομη περιγραφή και ανάλυσή του, η σημασία του για την περιφέρεια της Ηπείρου, ποια η θέση της περιφέρειας στην ελληνική επικράτεια και οι τάσεις που προκύπτουν. Οι Δείκτες για την περιφέρεια της Ηπείρου συγκρίθηκαν με τους αντίστοιχους:

 • των υπολοίπων 12 περιφερειών της ελληνικής επικράτειας,
 • της Ελλάδας,
 • της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής.

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 56 Πινάκων και 54 Διαγραμμάτων που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Για την πραγματοποίηση της παρούσας Έκθεσης, μελετήθηκαν τα πιο πρόσφατα στατιστικά δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ) και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΣΥΕ).

Για την παροχή στατιστικών δεδομένων θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα:

 • Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου της Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΥΕ.
 • Τμήμα Μητρώων και Ταξινομήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΥΕ.
 • Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΣΥΕ.
 • Τμήμα Τεκμηρίωσης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Δεικτών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ.
 
Region of Epirus Europe BIC of Epirus