Οργάνωση Συνεδρίου για τις Καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ήπειρο.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της Εβδομάδας Καινοτομίας.