Δύο γεγονότα Συνεύρεσης εταιρειών Venture Capital.

Σκοπός της υπο-δράσης είναι η οργάνωση δυο γεγονότων συνεύρεσης εταιρειών Venture Capital. Αυτά τα γεγονότα θα συνδυαστούν με τις συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος.

1η Ημερίδα προσέλκυσης ιδιωτικού κεφαλαίου (Venture Capital Forum) 21/3/2021

Πραγματοποιήθηκε 1 κατ' ιδίαν συναντήση μεταξύ μιας ελληνικής εταιρίας VC και ενός τοπικού εκπροσώπους επιχειρηματία προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.

2η Ημερίδα προσέλκυσης ιδιωτικού κεφαλαίου (2nd Venture Capital Forum) 16/5/2020

Η 2η φάση των συναντήσεων υλοποιήθηκε την δεύτερη ημέρα της Εβδομάδας Καινοτομίας.