Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαχείριση της Πληροφορικής στην Ήπειρο

Η μελέτη περιλαμβάνει μια έρευνα των λύσεων που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο για διάφορες επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όπως και την χρηστικότητα σχετιζόμενων προιόντων και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης την έρευνα της τρέχουσας κατάστασης σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου, καθώς και συγκρίσεις μεταξύ αυτών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης πιστοποιούν το γεγονός ότι οι εφαρμοζόμενες λύσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια Ηπείρου είναι ασήμαντες, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

Η μελέτη συγκέντρωσε και ανέλυσε πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν: