Επιλογή κριτηρίων και δεδομένα επιλογής των συμμετεχόντων ΜΜΕ

Η μελέτη περιγράφει την επιλογή κριτηρίων για τις επιχειρήσεις της Ηπείρου που θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της πύλης του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως και επιλεγόμενων - σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια - συμμετεχόντων επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια επιλογών είναι τα ακόλουθα:

Περισσότερες απο 100 ΜΜΕ στην περιφέρεια Ηπείρου, πληροφορήθηκαν για το πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω fax και σε κάποιες περιπτώσεις τηλεφωνικά. Εκτός των προσπαθειών που καταβλήθηκαν, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ηπείρου ήταν αδιάφορα για το πρόγραμμα και το ηλεκτρονικό εμπόριο γενικότερα. Κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έδειξαν ενδιαφέρον, δεν διατηρούν την ιστοσελίδα τους πια (που αποτελεί το κύριο κριτήριο). Αυτός είναι ο λόγος που νέα ημερομηνία προθεσμίας ορίστηκε: για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αναπτύξουν την ιστοσελίδα τους μέχρι το τέλος του πρώτου μισού της περιόδου του 2004.

Κύριος στόχος του προγράμματος: "35-40 Επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν" δεν επιτεύχθηκε μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης. Παρόλα αυτά η δράση 4.2 θα παραμείνει ενεργή μέχρι να προσεγγιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων.

Η διστακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της Ηπείρου ήταν αναμενόμενη μετά τα αποτελέσματα της μελέτης η οποία έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της δράσης 4.1. Αυτή η αναποφασιστικότητα υπογραμμίζει την ανάγκη ενός τέτοιου προγράμματος για την Ήπειρο, με σκοπό να ξεπεραστεί δυσπιστία ή η αδιαφορία των επιχειρήσεων και καταναλωτών ενάντια στο ηλεκτρονικό εμπόριο.