Ανάλυση της πύλης Ηλεκτρονικού Εμπορίου & των απαιτήσεων σχετιζόμενων υπηρεσιών

Η ανάλυση των Απαιτήσεων του Χρήστη ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2004. Μια εκτεταμένη έρευνα χρηστών διενεργήθηκε με την συνεργασία & την πολύτιμη βοήθεια των επιχειρήσεων της Ηπείρου. Παρόλα αυτά ο μικρός αριθμός επιχειρήσεων (λιγότερες απο 10) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δεν κατάφεραν να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη για την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών. Ως αποτέλεσμα, πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση απαιτήσεων στηρίχθηκαν στην εμπειρία μας απο τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μιας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσουμε τις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, η δράση 7.4.1.3 θα παραμείνει ενεργοποιημένη και θα αναθεωρηθεί στο μέλλον όταν νέες επιχειρήσεις θα επιδείξουν ενδιαφέρον ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της ανάλυσης των απαιτήσεων των χρηστών δίνουν έμφαση στην αναγκαιότητα του Διαδικτύου ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν (ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Ήπειρος), να μεταφέρουν πληροφορίες και να πωλούν προιόντα σε πελάτες όλου του κόσμου.