Ανάπτυξη της πύλης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και σχετικών υπηρεσιών

Αρχικά συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαχείρισης των πληροφοριών. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν ώστε να καθοριστούν τα δεδομένα της πύλης.

http://www.epirus-market.gr/