Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης

Έχει δημιουργηθεί Γραφείο Υποστήριξης το οποίο είναι επανδρωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις παρέχοντας συγχρόνως και την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια. Η υποστήριξη θα παρέχεται στους επιχειρηματίες σε συνεχή βάση εώς την λήξη του προγράμματος.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Χατζόγλου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Τηλ: 26510 98821