Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου και ευαισθητοποίησης

Οι εταιρείες θα προπορεύονται της ανάπτυξης της ευαισθητοποίησης και των προγραμμάτων κατάρτισης. Μετά θα λάβουν τεχνική βοήθεια από την Ομάδα υποστήριξης ώστε να αναπτύξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όταν αυτό έχει ολοκληρωθεί και η υπηρεσία λειτουργεί θα έχουν πρόσβαση σε συνεχόμενη βάση σε εξειδικευμένη βοήθεια μέσω του γραφείου υποστήριξης και της Ομάδας του.

Συμπληρωματικά, συνοδευόμενο υλικό έχει ετοιμαστεί. Αυτό θα περιλαμβάνει: ανάλυση και αξιολόγηση πιλοτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, μια δράση προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε επιχειρήσεις της περιοχής, και οδηγός Καλής Πρακτικής για την προώθηση και εισαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μικρές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο.

Κατεβάστε τον οδηγό σε μορφή PDF (για χρήστες/πελάτες και για επιχειρηματίες)