Πίνακας Ονομάτων Μελών

1.
Ιωάννης Μπακούρος
Καθηγητής Διαχείρισης Τεχνολογιών (Πανεπιστήμιο Κοζάνης)
2.
Ιωάννης Λάμπρου
Δ/ντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου
3.
Θανάσης Μανταλόβας
Σύμβουλος ΜΟΔ (Περιφέρεια Ηπείρου)
4.
Βασίλης Ψαθάς
Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Ηπείρου (Περιφέρεια Ηπείρου)
5.
Δημήτριος Φωτιάδης
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
6.
Ιωάννης Γαρουφαλάκης
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
7.
Φώτης Ράπτης
Περιφέρεια Ηπείρου
8.
Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος
Δ/ντής BIC Πατρών
9.
Κωνσταντίνος Γαγλίας
Δ/ντής BIC Αττικής
10.
Μάριος Βίλλης
Δ/ντής Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
11.
John Swarbrooke
MSc BA(Hons) FTS
Καθηγητής Τουρισμού
12.
Ιωάννης Παραβάντης
Καθηγητής Τμήματος Εκπαίδευσης Τεχνολογιών & Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών
13.
Κατερίνα Φιλίππου
Δ/ντής BIC Ηπείρου
14.
Βασίλης Ταμπάκης
Υπεύθυνος Δομής Στήριξης Καινοτόμων ΜΜΕ (BIC Ηπείρου)
15.
Αλέξανδρος Νιόρας
Ειδικός Τεχνολογιών & Διαχείρισης Καινοτομίας