Δημιουργία 3 Ομάδων Εργασίας για την συλλογή πληροφοριών σε συνεχόμενη βάση

1η Υπό-ομάδα Εργασίας
Οι πληροφορίες που αφορούν την απόδοση της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων, συλλέχθηκαν από πόρτα σε πόρτα με την χρήση ερωτηματολογίου. Η ομάδα εργασίας που ήταν υπεύθυνη για την συγκεκριμένη εργασία σχεδιάστηκε από 2 εξειδικευμένα άτομα που εργάστηκαν σε 4μηνη βάση.

2η Υπο-ομάδα Εργασίας (ένας συντονιστής και 2 εργαζόμενοι)
Οι πληροφορίες που αφορούν την απόδοση της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων, συλλέχθηκαν πόρτα-πόρτα με την χρήση ερωτηματολογίου. Η αρμόδια ομάδα εργασίας συστάθηκε από 3 εξειδικευμένα άτομα (ένας συντονιστής) οι οποίοι εργάστηκαν για 3 μήνες για την συλλογή και αρχική επεξεργασία των πληροφοριών.