2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΊΤΗΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 και ώρα 10:00, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 7.1.2.:

« Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων βασισμένων σε Καινοτόμες ιδέες στα πλαίσια του προγράμματος ΕΝΤΙ Ηπείρου».

Μετά από πρόσκληση της 8/9/2004, παρόντων των κ.κ.: Δελλάρη, Παπαμιχαήλ, Ζαγορίσιο, Κυριαζή, Παπανώτη, Αναγνώστου, πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση Εργασίας στα γραφεία του BIC Ηπείρου (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου- Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110) όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις για την πορεία του έργου και δόθηκε σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή, υπόδειγμα Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης.