BIC of Epirus


ΕπιλογέςΥποΕπιλογέςΑνάδοχος Έργου

Περιφέρεια Ηπείρου
Τηλ.: 2651072164
Fax.: 2651031224
ggphp@otenet.gr
Φορέας Υλοποίησης
BIC Ηπείρου
Τηλ.: 2651044447
Fax.: 2651044467
bicepirus@ioa.forthnet.gr
Φορέας Πληρωμών
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Τηλ.: 2651034054
Fax.: 2651034054
ptathes@otenet.gr

 

Περιγραφή

||
Επόμενη δράση>

Συντονιστής: BIC Ηπείρου

Η περιφέρεια της Ηπείρου χαρακτηρίζεται κυρίως από την ύπαρξη μικρό-επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παραδοσιακούς τομείς. Επιπρόσθετα υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού όπως στελέχη μεσαίου επιπέδου ή νέο-εκπαιδευόμενο προσωπικό το οποίο δύναται να εκμεταλλευτεί τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Πολλοί νέοι αποχωρούν από την περιφέρεια για να ζήσουν σε άλλα αστικά κέντρα. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες υποδομές που δημιουργούνται φανερώνουν την πνευματική δυναμικότητα της περιφέρειας να ανακτά έδαφος. Υποδομές όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Τεχνολογικό Πάρκο και ένα σύνολο νέων φορέων παρέχουν νέο αέρα και σημάδια αλλαγής. Οι προαναφερόμενοι φορείς βασίζονται σημαντικά στις νέες οδικές αρτηρίες.

Άτομα ενήμερα στις νέες προκλήσεις θα πρέπει να ηγηθούν στην νέα οικονομική κατάσταση και στις νέες ευκαιρίες. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα καινοτομικό και ευέλικτο εκπαιδευτικό σχήμα έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικές δράσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης και των δραστηριοτήτων cluster της δράσης 7.1, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την «επώαση» νέων επιχειρηματιών.

Οι υπο-δράσεις που θα παρουσιαστούν είναι οι ακόλουθες:

Υπο-δράση 2.1.

Ανάλυση και τεκμηρίωση των νέων εκπαιδευτικών αναγκών των νέων επιχειρηματιών ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες έλειπαν από τον χώρο εκπαίδευσης (κυρίως για τους ανέργους) οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο ΠΕΠ. Τα σημαντικότερα θεματικά πεδία τα οποία αναλύονται είναι καινοτομικοί μέθοδοι εκπαίδευσης για:

 • Επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
 • Καλή πρακτική με στόχο την προσέγγιση διεθνών αγορών
 • Έρευνα αγοράς και τεχνολογία πωλήσεων
 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών διαχείρισης
 • Εύρεση κεφαλαίων και νέων ιδεών
 • Ανάλυση cluster και δικτύωσης
 • Ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνεργασία
 • Καλύτερη εκμετάλλευση του ROP από τις τοπικές ΜΜΕ και τους ενδεχόμενους επιχειρηματίες
 • Εγχειρίδια εκπαίδευσης

Η ανάλυση θα επικεντρωθεί περισσότερο στην οικονομικές περιοχές που αναλύονται στην δράση 7.1. π.χ. οδικά δίκτυα, τουρισμός, πληροφορική & τηλεπικοινωνίες (ICT).

Υπο-δράση 2.2.

Βασισμένη στα αποτελέσματα της προηγούμενης υπο-δράσης, θα αναπτυχθεί μια πιλοτική δράση εκπαίδευσης. Αυτή θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό γνώσεων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν και είναι διαθέσιμες.

Θα αναπτυχθούν τρεις εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν θέματα από την υπο-δράση 7.2.1 σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 1. Καινοτόμος επιχειρηματικότητα μέσω των νέων τεχνολογιών (ΙΝΕΝΤ)
 2. Καινοτόμος επιχειρηματικότητα μέσω της διεθνοποίησης (ΙΝΕΙ)
 3. Καινοτόμος επιχειρηματικότητα μέσω εγκεκριμένων πραγματογνωμόνων (ΙΝΡΕ)

Συνολικά 120 υπάρχουσες επιχειρήσεις (ή μελλοντικές) θα εκπαιδευτούν σε συνολικά 6 εναλλακτικές εκπαιδευτικές ενότητες (2 για κάθε θέμα και σε διάφορες πόλεις στην Ήπειρο)

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν; πρώτον σε επιχειρηματικές ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών στους υπό ανάλυση τομείς; δεύτερον, σε επιχειρηματικές προκλήσεις που παρέχει η διεθνοποίηση; και τρίτον, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών διαχείρισης μέσω παραδειγμάτων από έμπειρα στελέχη που προέρχονται από μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γεωγραφική κάλυψη:
1 Στόχος 1 περιοχή:
0 Στόχος 2 περιοχές:
0 Περιοχές εκτός στρόχου 1 και 2 :

Ομάδες στόχος
- Νέοι επιχειρηματίες
- Επιτυχημένοι επιχειρηματίες (για την διαφοροποίηση της επιχείρησής τους)
- Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν εξωστρεφή πολιτική και εξαγωγικές δραστηριότητες
- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, της νέας οικονομίας και σε τομείς που αναλύονται στην δράση 7.1

Κριτήρια επιλογής ενδεικτικών έργων :
- Νέοι επιχειρηματίες
- Νέες επιχειρήσεις
- Τομέας υπηρεσιών
- Φορείς προσανατολισμένοι σε εξαγωγικές δραστηριότητες
- Δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και απασχόλησης

Αποτελέσματα που αναμένονται (συγκεκριμενοποιήστε την επιλογή του δείκτη ανάλογα με το είδος της δραστηριοποίησης):
- Εκπαίδευση 120 υπαρχόντων ή δυνητικών επιχειρηματιών
- Δραστηριοποίηση των υπαρχόντων επιχειρηματιών σε νέες δραστηριότητες.
- Ενημέρωση και κατανόηση της νέας οικονομίας και των νέων υποδομών από τους νέους επιχειρηματίες.

Κόστος δράσης: € 200,000
Συμμετοχή Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής: € 160,000
Συμμετοχή ιδιωτικού τομέα: 0
Συμμετοχή δημοσίου τομέα: € 40,000

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή

Στόχοι
Στρατηγική
Δράσεις
Προστηθεμενη Αξία
Συμβατότητα και συνέργια
Διοικητική Υποστήριξη
Χρονοδιάγραμμα
Σύστημα Χρηματοδότησης
Οικονομικά Στοιχεία

 

 
Region of Epirus Europe BIC of Epirus