Επιτροπή Πιστοποίησης Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμενου
1.
Κατερίνα Φιλίππου - Κεραμίδα Πρόεδρος
2.
Ιωάννης Λάμπρου Δ/ντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου
4.
Φώτης Ράπτης Δ/ντής Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης - Περιφέρεια Ηπείρου, Οικονομικός Επόπτης BIC Ηπείρου