Μονάδα Διαχείρισης
1.
Κατερίνα Φιλίππου - Κεραμίδα (Δ/ντής BIC Ηπείρου, Υλοποίηση & Διαχείριση του προγράμματος ΕΝΤΙ)
2.
Ιωάννης Λάμπρου (Δ/ντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, Υπεύθυνος φορέας για τις πληρωμές του προγράμματος)
3.
Δρ. Δημήτριος Φωτιάδης (Παν/μιο Ιωαννίνων, Υπεύθυνος για : "Ηλεκτρονικό εμπόριο & Διαχείριση Πληροφοριών"
4.
Φώτης Ράπτης (Δ/ντής Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης - Περιφέρεια Ηπείρου Οικον. Επόπτης ΒIC Ηπείρου)
5.
Αθανάσιος Μανταλόβας (ΜΟΔ Α.Ε.– Περιφέρεια Ηπείρου)