ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δημιουργία θεματικής βιβλιοθήκης ως εργαλειοθήκη υποβοήθησης της προσπάθειας των ενδιαφερομένων

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί θεματική βιβλιοθήκη επιχειρηματικότητας στο θεματικό πεδίο της καινοτόμας επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Βασικός στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία μέσω της βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή