ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δημιουργία θεματικής βιβλιοθήκης ως εργαλειοθήκη υποβοήθησης της προσπάθειας των ενδιαφερομένων

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί θεματική βιβλιοθήκη επιχειρηματικότητας στο θεματικό πεδίο της καινοτόμας επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Βασικός στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία μέσω της βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
1
INNOVATIVE VENTURES INTHESSALY
ΙΝ001
2
REGIONAL INNOVATION STRATEGIES AS AN INSTRUMENT OF EU REGIONAL POLICY:THE RIS PROJECT FOR STEREA ELLADA
ΙΝ002
3
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΜΕ 2002 ΜΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 2002 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΜΕ
ΙΝ003
4
ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1994 - 1998
ΙΝ004
5
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ OSLO (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
ΙΝ005
6
ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΙΝ006
7
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΝ007
8
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΙΝ008
9
BUILDING AN INNOVATIVE ECONOMY IN EUROPE A review of 12 studies of innovative policy and practice in today's Europe
ΙΝ009
10
INNOBAROMETER 2002
ΙΝ010
11
INNOVATION POLICY STUDIES
ΙΝ011
12
COMMISSION STAFF WORKING PAPER 2001 INNOVATION SCOREBOARD
ΙΝ012
13
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΝ012)
ΙΝ013
14
INNOVATION POLICY IN EUROPE 2002
ΙΝ014
15
ASSESSMENT OF THE REGIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER STRATEGIES ANDINFRASTRUCTURES (RITTS) SCHEME
ΙΝ015
16
GREECE INNOVATION SCOREBOARD
ΙΝ016
17
THEMATIC REPORT INNOVATIVE FINANCING
ΙΝ017
18
SME POLICY AND THE REGIONAL DIMENSION OF INNOVATION: TOWARDOS A NEW PARADIGM FOR INNOVATION POLICY
ΙΝ018
19
ORGANISATION, GOVERNANCE STRUCTURE AND INNOVATIVE CAPACITY IN BRITISH AND FRENCH INDUSTRY
ΙΝ019
20
THE REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION: ECONOMIC AND SOCIAL COHESION FACE TO UNEVEN DEVELOPMENT AND SPATIAL CONCENTRATION, GLOBAL COMPETITION AND ENLARGEMEN PROCESS
ΙΝ020
21
ENFORCING SMALL FIRMS' PATENT RIGHTS
ΙΝ021
22
INNOVATION POLICY IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
ΙΝ022
23
INNOVATION MANAGEMENT: BUILDING COMPETITIVE SKILLS IN SMEs
ΙΝ023
24
THE EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION AREA
ΙΝ024
25
ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2002
ΙΝ025
26
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 2001: ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΙΝ026
27
EUROPEAN TREND CHART ON INNOVATION (COUNTRY REPORT GREECE)
ΙΝ027
28
THE IMPACT OF REGIONAL SUPPORT ON GROWTH AND CONVERGENCE IN THE EUROPEAN UNION
ΙΝ028
29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΙΝ029
30
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΙΝ030
31
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΙΝ031
32
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΙΝ032
33
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΝ033
34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ
ΙΝ034
35
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΙΝ035
36
EUROPEAN TREND ON INNOVATION - INNOVATION POLICY IN EUROPE 200
ΙΝ036
37
Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΙΝ037
38
PRMANAGEMENT TECHNIQUES IN EUROPE
ΙΝ038
39
INNOVATION TOMORROW
ΙΝ039
40
INNOVATION POLICY IN SIX CANDIDATE COUNTRIES: THE CHALLENGES CYPRUS, CZECH REPUBLIC, ESTONIA, HUNGARY, POLAND AND SLOVENIA
ΙΝ040
41
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ΙΝ041
42
INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES AND THE CREATION OF EMPLOYMENT
ΙΝ042
43
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ΙΝ043
44
RESEAECH ET DEVELOPMENT IN GREECE
ΙΝ044
45
EUREKA ANNUAL REPORT 2001/2002
ΙΝ045
46
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΙΝ046
47
ΠΛΕΟΝΕΚΡΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΙΝ047
48
RESULTS OF THE 2003 GREEK DY POLICY AREA A SCOREBOARD
ΙΝ048
49
EUROPEAN TREND CHART ON INNOVATION THEMATIC REPORT 'ORGANISATIONAL AND ENTREPRENEURIAL INNOVATION'
ΙΝ049
50
EURPOPEAN TREND CHART ON INNOVATION THEMATIC REPORT START-UP OF TECHNOLOGY-BASED FIRMS
ΙΝ050
51
EUROPEAN TREND CHART ON INNOVATION THEMATIC REPORT CLUSTER POLICIES
ΙΝ051
52
EUROPEAN TREND CHART ON INNOVATION THEMATIC REPORT PUBLIC DEPATE ON INNOVATION
ΙΝ052
53
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΝ053
54
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ
ΙΝ054
55
ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΥΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΙΝ055
56
BENHMARKING
ΙΝ056
57
BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING BPR
ΙΝ057
58
COMPUTER AIDED DESIGN CAD
ΙΝ058
59
ELECTRONIC COMMERCE
ΙΝ059
60
CREATIVITY
ΙΝ060
61
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
ΙΝ061
62
MARKETING OF INNOVATION
ΙΝ062
63
PROJECT MANAGEMENT
ΙΝ063
64
PRODUCT DESING AND DEVELOPMENT
ΙΝ064
65
R & D FINANCING
ΙΝ065
66
SUPPLY CHAN MANAGEMENT
ΙΝ066
67
TECHNOLOGY AUDIT
ΙΝ067
68
TECHNONOLOGY CLINICS
ΙΝ068
69
TECHNOLOGY EVALUATION
ΙΝ069
70
VALUE ANALYSIS
ΙΝ070
71
BUSINESS INTELLIGENCE TECHONOLOGY WATCH
ΙΝ071
72
EU POLICY UPDATE 2003 PROGRAMME & REFERENCE DOCUMENTS RELATING TO THE EU SUBJECTS COVERED DURING THE SEMINAR
ΙΝ072
73
ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΝ073
74
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΝ074
75
INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES AND THE CREATION OF EMPLOYMENT
ΙΝ075
76
GUIDE FOR MANAGING INNOVATION PART i: DIAGNOSIS
ΙΝ076
77
REGIONS IN ACTION, ACOUNTRY ON THE MOVE ASELECTION OF SUCCEFUL PROJECTS SUPPORTED DY THE STRUCTURAL FUNDW IN GREECE
ΙΝ078
78
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ ΣΤΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
ΙΝ079
79
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ Επιλεγμένα εργα που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την υποστήριξη των διαρθωτικών ταμείων
ΙΝ080
80
INNOVATION REPORT Competing in the global the innovation challenge
ΙΝ077
81
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Ευρωπαικος Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία.
ΙΝ081
82
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN
ΙΝ082
83
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Α' ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β΄ ΦΑΣΗ:ΣΧΕΔΙΟ MARKETING PLAN
ΙΝ083
84
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2000
ΙΝ084
85
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΙΝ085
86
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΙΝ086
87
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
ΙΝ087
88
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΝ088