ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • RIS Ηπείρου  (Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Ηπείρου)
  • ADAPT (ΜΜΕ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
  • Leonardo Da Vinci (DGXII - Εκπαίδευση Ελλήνων - Ζαχαροπλαστών στην Ευρώπη (Euroconfectioners))
  • ECIP (Επιχειρηματίκες συναντήσεις Ηπειρωτικών κ' Κυπριακών Επιχειρήσεων)
  • Recite II Finestra πρόγραμμα

 

Πρόγραμμα : ERDF - Article 10
Τίτλος : RIS Ηπείρου (Regional Innovation Strategy of Epirus - Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Ηπείρου)
Χρηματοδότηση : 500 KECU Διάρκεια : 1999 -2000
Ανάδοχος: Περιφέρεια Ηπείρου Φορέας Υλοποίησης: BIC ΗΠΕΙΡΟΥ (με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Περίληψη: Διάδοση του όρου Καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα της περιοχής και ανάπτυξη στρατηγικής για την είσοδο των καινοτομιών στις επιχειρήσεις της Ηπείρου.

επιστροφή στην κορυφή

Πρόγραμμα : ADAPT
Τίτλος: ΜΜΕ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Χρηματοδότηση : 89,4 εκ. δρχ.
Χρηματοδότηση για το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ 3,6 εκ. δρχ.
Διάρκεια : 1999 -2000
Ανάδοχος: ΟΤΕ ΑΕ Φορέας Υλοποίησης :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΣΤΕΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε
Περίληψη: Ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτερονικού Εμπορίου για ΜΜΕ

επιστροφή στην κορυφή

Πρόγραμμα: Leonardo Da Vinci (DGXII)
Τίτλος: Εκπαίδευση Ελλήνων - Ζαχαροπλαστών στην Ευρώπη (Euroconfectioners)
Χρηματοδότηση: 12 εκ. δρχ. (35.2 KEURO) Διάρκεια: 1998
Ανάδοχος: Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Ιωαννίνων

Συντονιστής: BIC Ηπείρου
Εταίροι: Callebaut, Βέλγιο, Martin Brauh, Γερμανία.

Περίληψη: Προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος συνεχόμενης κατάρτισης, οργάνωσης και εξωτερικής εικόνας του κλάδου με την στήριξη και τεχνογνωσία εταιρειών της Ευρώπης.

επιστροφή στην κορυφή

Πρόγραμμα: ECIP
Τίτλος: Επιχειρηματίκες συναντήσεις Ηπειρωτικών κ' Κυπριακών Επιχειρήσεων (Κλάδος Τρόφιμα -Ποτά)
Χρηματοδότηση: 75579 ECU Διάρκεια: 1996 - 2000
Ανάδοχος: BIC Ηπείρου

¨Εταιρος: Επημελητήριο Κύπρου.

Περίληψη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό επενδύσεις Ηπειρωτικών εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Κύπρο μέσω εταιρικών σχέσεων.

επιστροφή στην κορυφή

Πρόγραμμα: Recite II – Article 10
Τίτλος: Finestra πρόγραμμα (καινοτόμα σχέδια συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο)
Χρηματοδότηση: 3.38 Μeuro (2.27  Μeuro, ΕΤΠΑ), για την Ήπειρο 280.000 euro. Διάρκεια: 2000 - 2001
Ανάδοχος: Europrogetti & Finanza (Περιφέρεια Ηπείρου για την Ήπειρο)

¨Εταιρος: φορείς από 7 περιφέρειες της Ευρώπης (Ιταλίας, Ισπανίας, Κορσικής, Ιρλανδίας, Ελλάδος).  Ειταίροι του προγράμματος στην Ήπειρο:  BIC Ηπείρου - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ηπείρος Α.Ε.

Περίληψη: Σχέδια συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω: έρευνας καινοτόμων τρόπων α) συνεργασίας, β) χρηματοδότησης, και γ) πιλοτικών έργων αξιολόγησης της υλοποίησης και της αποδοτικότητας της εν λόγω συνεργασίας.

επιστροφή στην κορυφή

 

aar002.gif (737 bytes)