FINESTRA PROJECT

Το Πρόγραμμα
RECITE II
Finestra Project

Τμήμα Ηπείρου

Εισαγωγή
Επιτροπή Παρακαλούθησης
Μονάδα Διαχείρισης
Χρηματαδότηση


Χρήσιμα

Συνέδρια-Συναντησεις
Αναφορά Προόδου

Links
Επικοινωνία

© BIC Epirus
Web Desing
Foukis Apostolis

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΜΟΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| | | | |

 

1. MΟΔ RECITE
Πέμπτη 16/11/2020 και ώρα 11:00

Παρόντες: Ε. Παπανικολάου, Θ. Μανταλόβας από την Γ.Γ.Π.Η
Δ. Σκάλκος, Κ. Φιλίππου - Κεραμίδα από το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Ν. Μάντης, Ι. Αποστολιάδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Α. Κολοβού από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Παρουσιάσθηκε εν συντομία το ιστορικό του προγράμματος, αποφασίσθηκε η ΜΟΔ να συγκαλείται 1 φορά τον μήνα, να τηρείται ξεχωριστός τραπεζικός λ/σμος για το πρόγραμμα, να δοθεί στους εταίρους το ποσό της ίδιας συμμετοχής που τους αναλογεί σύμφωνα με τις δράσεις τους και να σταλεί από κάθε εταίρο στην Π.Η το πρόγραμμα εργασιών του.


2. MΟΔ RECITE
Δευτέρα 4/12/2020 και ώρα 11:00

Παρόντες: Ε. Παπανικολάου, Θ. Μανταλόβας από την Γ.Γ.Π.Η
Δ. Σκάλκος, Κ. Φιλίππου-Κεραμίδα από το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Ν. Μάντης, Ι. Αποστολιάδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Α. Κολοβού από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Αφού δόθηκαν από το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ οι επιταγές με το ποσό της ίδιας συμμετοχής που αφορά τους εταίρους του προγράμματος, ορίσθηκαν οι οικ/κοι υπεύθυνοι εκ μέρους των εταίρων <κα Κολοβού (Π.Ι) και κα Αποστολιάδη (Ηπειρος Α.Ε)> με κύρια υπεύθυνη επί των οικ/κων του προγράμματος την κα Κ. Φιλίππου-Κεραμίδα (BIC Ηπείρου). Παράλληλα κάθε εταίρος ενημέρωσε για την πορεία των δράσεων του και αποφασίσθηκαν να προχωρήσουμε στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και να καλεστεί ο συντονιστής κ. Motta για την υπογραφή της σύμβασης.


3. MΟΔ RECITE
Πέμπτη 21/12/2020 και ώρα 12:00

Παρόντες: Ε. Παπανικολάου, Θ. Μανταλόβας από την Γ.Γ.Π.Η
Δ. Σκάλκος, Κ. Φιλίππου-Κεραμίδα από το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Ν. Μάντης, Ι. Αποστολιάδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Α. Κολοβού από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Άφιξη κ. Motta και υπογραφή της σύμβασης .
Οδηγίες για την υλοποίηση των δράσεων στους εταίρους από τον συντονιστή.
Παράθεση επίσημου γεύματος.


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 16/1/2021 στις Βρυξέλλες με θέμα "προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης". Συμμετείχαν η κα Φιλίππου - Κεραμίδα και ο κ. Ταμπάκης (BIC Ηπείρου).


4. MΟΔ RECITE
Δευτέρα 5/3/2021 και ώρα 11:00

Παρόντες:

Ε. Παπανικολάου, Θ. Μανταλόβας από την Γ.Γ.Π.Η
Κ. Φιλίππου-Κεραμίδα, Β. Ταμπάκης, Α. Φούκης από το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Ι. Αποστολιάδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Α. Κολοβού από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

 1. Ενημέρωση από την κα Φιλίππου για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο, σχετικά με την συμπλήρωση του interim report. Χρειάζεται ο κάθε τοπικός εταίρος να καταγράψει την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του (αγγλικά κατά προτίμηση) και το profile του φορέα του. Επίσης δόθηκαν οδηγίες για την τήρηση των οικονομικών του έργου.
 2. Η έκθεση προόδου του έργου θα σταλεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου στον συντονιστή και μέχρι το τέλος Ιουνίου η ενδιάμεση έκθεση.
 3. Δεν έχουμε πάρει καθόλου κοινοτική συμμετοχή ( ενώ αλλά έργα RECITE) έχουν πάρει.
 4. Μάλλον θα εγκριθεί παράταση μέχρι τον Ιούνιο 2001.
 5. Σχετικά με τα έξοδα μετακινήσεων, δικαιολογούνται 150 euro την ημέρα (ξενοδοχείο και άλλα έξοδα) + εισιτήρια.. Όλα με αποδείξεις και τιμολόγια. Η αποζημίωση εκτός έδρας βαρύνει τον φορέα.
 6. Θα πρέπει να σταλεί από την περιφέρεια στον συντονιστή υπενθυμίζοντας ότι project leader του έργου είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Ε.Παπανικολάου), οικονομικά υπεύθυνο το BIC (Κ.Φιλίππου) και ότι όλη η αλληλογραφία γίνεται μέσω Περιφέρειας με κοινοποίηση στους άλλους εταίρους. Επίσης ο κ Σκάλκος δεν εμπλέκεται πλέον στο έργο.
 7. Έγινε ενημέρωση από κάθε εταίρο για την πορεία υλοποίησης των δράσεων του:
  Α. Πανεπιστήμιο: η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη, μετά τη συνάντηση της Umbria και την επαφή με τους άλλους εταίρους θα χρειαστούν 15 ημέρες περίπου για την ολοκλήρωση της. Σχετικά με το συνέδριο που άπτεται της δράσης του Πανεπιστημίου, χρειάζεται προετοιμασία.
  Β. ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ: έχει στηθεί το γραφείο Recite, η μελέτη σκοπιμότητας θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, η σελίδα στο διαδίκτυο θα γίνει σε συνεργασία με το BIC, δεν υπάρχει καμία επαφή με τους ξένους εταίρους της δράσης.
  Γ. BIC Ηπείρου: σχετικά με την μελέτη "Εργαλεία χρηματοδότησης καινοτομίας για τις τοπικές ΜΜΕ", βρίσκεται στην αρχική φάση εκπώνησης

5. MΟΔ RECITE
Πέμπτη 21/6/2020 και ώρα 11:00

Παρόντες:

Ε. Παπανικολάου, Θ. Μανταλόβας από την Γ.Γ.Π.Η
Κ. Φιλίππου-Κεραμίδα, από το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Ν. Μάντης, Ι. Αποστολιάδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Α. Κολοβού από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

 1. Η άμεση ενίσχυση του προσωπικού του BIC Ηπείρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. Η Μονάδα Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του διευθυντή του BIC Ηπείρου, κα Κατερίνα Φιλίππου, αποφάσισε ομόφωνα:
  • την υπογραφή σύμβασης με τον κ. Αποστόλη Φούκη, εξειδικευμένο στην επιστήμη των υπολογιστών, προκειμένου να αναπτυχθεί και να ενημερωθεί η δικτυακή τοποθεσία (Website) του προγράμματος (φάση Β, προώθηση προγράμματος), καθώς επίσης και για να παρέχει συνεχώς την τεχνική υποστήριξη.
  • την πρόσληψη της κα Αλεξίας Γίδαρη ως τεχνικό βοηθό για την περίοδο: από το 22-6-2020 στο τέλος του προγράμματος.
 2. Επιπλέον, η Μονάδα Διαχείρισης αποφάσισε να υπογράψει σύμβαση έργου με την επιχείρηση LOGOTECH S.A. προκειμένου να παρασχεθεί όλη η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της φάσης ΙΙ, όργανα της χρηματοδότησης καινοτομίας

6. MΟΔ RECITE
Παρασκευή 15/3/2021 και ώρα 10:00

Παρόντες:

Ε. Παπανικολάου, από την Γ.Γ.Π.Η
Κ. Φιλίππου-Κεραμίδα & Β. Ταμπάκης, από το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
Ι. Αποστολιάδη από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Α. Κολοβού από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Εν όψει των συναντήσεων των διακρατικών εταίρων και της πραγματοποίησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος στα Ιωάννινα στις 4-5-6/4/2002, οι τοπικοί εταίροι συμφώνησαν στον προγραμματισμό των αντίστοιχων δράσεων.

Παράλληλα εξουσιοδότησαν την κα Φιλίππου να εκπροσωπήσει και πάλι τον εταίρο "ΗΠΕΙΡΟ" στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος.

Τέλος, ενέκριναν την αναφορά του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του εταίρου "Ηπειρος" για το διάστημα 1/7/2001-31/12/2001 και εξουσιοδότησαν την συντάκτρια της αναφοράς κα Φιλίππου να προχωρήσει στην αποστολή της εν λόγω αναφοράς.