Εφαρμογές

Χυτά εξαρτήματα ακριβείας για βιομηχανίες:

 • Αυτοκινήτων
 • Υδραυλικών Εφαρμογών
 • Οπλισμού
 • Στρατιωτικού Εξοπλισμού και Αρμάτων
 • Ραπτο-Πλεκτομηχανών
 • Βάνες κ.λ.π.
Applications

Investment Casting for the market of:

 • Automotive
 • Valves and Fittings
 • Weapons
 • Millitary & Arms
 • Texttile Machines
 • Pumps. e.t.c.
Anwendungen

Feingusteille fur folgende industrie:

 • Autoindustrie
 • Ventile & Anschlusse
 • Wehrtechnik
 • Millitarische Zwecke & Waffen
 • Textil Maschinen
 • Pumpen, e.t.c.