ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΜΕ Ηπείρου Τα προγράμματα για τις επιχειρήσεις όπως του 3ου Κ.Π.Σ.
Επιχειρήσεις Χορηγοί Δράσεις 1997-1998

[ΝΕΑ][LINKS]
[ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗN ΗΠΕΙΡΟ


Για περισσότερες πληροφορίες, πιθανή συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων & τεχνογνωσίας: email:  bicepirus@ioa.forthnet.gr  

English Version
Engish version