Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

  Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Αναμένεται να ανακοινωθεί

Α.   ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
Β.   ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Γ.   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Καν.Ε.Ε. 950/97 - Δανειακές Διευκολύνσεις)
Δ.   ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ε.   ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ
ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (μείωση κόστους)
Ζ.   ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Η.   ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Θ.  ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Ι.    ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Ια   ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (εκπαίδευση)
Κ.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.   ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

 • Είσαι παιδί αγρότη;
 • Είσαι επαγγελματίας, υπάλληλος ή εργάτης;
 • Είσαι άνεργος;
 • Είσαι ομογενής;

    και

 • δεν έχεις υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας σου
 • επιθυμείς για μια 10ετία να ασχοληθείς για πρώτη φορά επαγγελματικά με αγροτικές δραστηριότητες και κυρίως με την γεωργία και κτηνοτροφία.

Το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σε βοηθήσουν στα πρώτα σου βήματα προσφέροντας σου

α. Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης (δώρο) που μπορεί να φθάσει σε ύψος

 • μέχρι 5,5 εκ. δρχ. εφόσον διαθέτεις πράσινο πιστοποιητικό
 • μέχρι 4,5 εκ. δρχ. εφόσον εγκατασταθείς σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή
 • μέχρι 4 εκ. δρχ. εφόσον εγκατασταθείς σε πεδινή πόλη ή οικισμό με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους
 • μέχρι 3 εκ. δρχ. εφόσον εγκατασταθείς σε πεδινή πόλη ή οικισμό με πληθυσμό 5.000 - 50.000 κατοίκους

 β. Χαμηλότοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου μέχρι και 80%) για να αντιμετωπίσεις τα έξοδα επισκευής της κατοικίας σου, αγορά βασικών μηχανημάτων και γενικά εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για το ξεκίνημα λειτουργίας της εκμετάλλευσής σου.

Το χαμηλότοκο δάνειο θα στο χορηγήσει, μετά από αίτησή σου, η τράπεζά σου.

Επιστροφή στην κορυφή

Β. ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Είσαι νέος ή νεοεισερχόμενος νέος αγρότης και δεν έχεις υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας σου. Επιθυμείς να αγοράσεις αγροτική έκταση;

Ο ν. 25020/97 σε διευκολύνει σ’ αυτή σου την επιλογή προσφέροντας σου

 • απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης
 • τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις την αγορά με δάνειο που θα λάβεις από την τράπεζα σου, το επιτόκιο του οποίου θα επιδοτηθεί με περίπου 8 εκατοστιαίες μονάδες.

Επιστροφή στην κορυφή

Γ.    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Καν.Ε.Ε. 950/97 - Δανειακές Διευκολύνσεις)

1. Είσαι νέος ή νεοεισερχόμενος νέος αγρότης και δεν έχεις υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας σου.

Επιθυμείς να πραγματοποιήσεις επενδύσεις

 • για να μειώσεις το κόστος παραγωγής
 • για να βελτιώσεις την ποιότητα της παραγωγής σου ή να την διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς
 • για να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σου
 • για να αυξήσεις το οικογενειακό σου εισόδημα με αγροτουριστικές, αγροβιοτχνικές δραστηριότητες παραδοσιακής βιοτεχνίας.

Ο ν. 2520/97 σε συνδυασμό με τον Καν. 950/97 σου παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

α. Εφόσον κύρια απασχόλησή σου είναι η γεωργία δηλαδή πάνω από το μισό του συνολικού σου εισοδήματος προέρχεται από τους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, τότε, αν στο πρόσωπό σου συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις μπορείς να ενισχυθείς για επενδύσεις ύψους μέχρι 88 εκ. δρχ. ως ακολούθως:

 • Για τα πρώτα 44 εκ. δρχ. η ενίσχυση θα σου δοθεί σε μετρητά και το ύψους της μπορεί να φθάσει μέχρι 29 εκ. δρχ..
 • Για τα επόμενα 44 εκ. δρχ. η ενίσχυση θα σου δοθεί με την μορφή επιδότησης επιτοκίου για επενδύσεις αγροτουρισμού, μετεγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας κ.λ.π. και εφόσον τις πραγματοποιήσεις με δάνειο που θα λάβεις από τράπεζα της επιλογής σου.

β. Εφόσον η κύρια απασχόλησή σου δεν είναι η γεωργία αλλά οι λοιπές αγροτικές δραστηριότητες (αλιεία δάση, αγροτουρισμός).

 • τότε μπορείς να ενισχυθείς για επένδυση ύψους μέχρι 44 εκ. δρχ.. Η ενίσχυση θα σου χορηγηθεί με την μορφή επιδότησης επιτοκίου του δανείου που θα λάβεις από την τράπεζά σου για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

2. Είσαι υπάλληλος, έμπορος, βιοτέχνης εργάτης, εργάτης γης, δασεργάτης, αλιεργάτης;

 • κατοικείς μόνιμα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
 • δεν έχεις υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας σου
 • αντλείς το 1/4 του εισοδήματος σου από αγροτικές δραστηριότητες.

Επιθυμείς να πραγματοποιήσεις επενδύσεις αγροτουρισμού, αγροβιοτεχνίας, παραδοσιακής βιοτεχνίας;

Ο ν. 2520/97 σου παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις την επιθυμία σου αυτή με δάνειο, το επιτόκιο του οποίου θα επιδοτηθεί μέχρι 50%.

Επιστροφή στην κορυφή

Δ.   ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Είσαι αγρότης, νέος ή νεοεισερχόμενος νέος αγρότης και δεν διαθέτεις κατοικία που να ικανοποιεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς σου;

 • Τότε μπορείς να απευθυνθείς στην τράπεζά σου προκειμένου να σου χορηγήσει το ανάλογο δάνειο. Το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται (για βασικό επιτόκιο 15%) μέχρι 9,5 εκατοστιαίες μονάδες.

Επιστροφή στην κορυφή

Ε.    ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ

Είσαι νέος ή νεοεισερχόμενος νέος αγρότης και δεν έχεις υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας σου; Επιθυμείς να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία, την καλλιέργεια καπνού ή την βιομηχανική τομάτα αλλά δεν διαθέτεις τις ανάλογες ποσοστώσεις;

Ο ν. 2520/97 σου παρέχει την δυνατότητα προνομιακής πρόσβασης στα αποθέματα ποσοστώσεων:

 • - αγελαδινού γάλακτος
 • - θυλαζουσών αγελάδων
 • - επιλέξιμων προβατίνων και αιγών
 • - στο τομέα της βιαμηχανικής τομάτας
 • - στο τομέα του καπνού

Επιστροφή στην κορυφή

ΣΤ.    ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (μείωση κόστους)

 • είσαι αγρότης
 • είσαι νέοεισερχόμενος νέος αγρότης
 • είσαι νέος αγρότης
 • είσαι εργάτης γης, δασεργάτης ή αλιεργάτης
 • είσαι ομογενής από χώρα της Πρώην Ανατολικής Ευρώπης
 • είσαι υπάλληλος, επαγγελματίας
 • κατοικείς μόνιμα στις αγροτικές περιοχές και προγραμματίζεις να κατασκευάζεις:
  • πρώτη κατοικία
  • αποθήκη, υπόστεγο, στάβλο, βοηθητικές εγκαταστάσεις περίφραξη κ.λ.π.

Ο ν. 2520/97 πλην των ενισχύσεων στις επενδύσεις (ενίσχυση κεφαλαίου - επιδότηση επιτοκίου) σου παρέχει και τη δυνατότητα να μειώσεις ακόμα περισσότερο το κόστος κατασκευής αφού:

 • σου επιδοτεί από 50% - 80% την αμοιβή που θα πληρώσεις στο μηχανικό σου για τη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής
 • καταργεί τις κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και παράλληλα
 • μειώνει στο μισό τις υποχρεωτικές εισφορές (ένσημα) που πληρώνεις μέχρι σήμερα στο ΙΚΑ.

Επιστροφή στην κορυφή

Ζ.   ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 1. Είσαι αγρότης ηλικίας άνω των 55 ετών και επιθυμείς να ενταχθείς στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης.
  Ο ν. 2520/97 μειώνει το κόστος ένταξης σου αφού επιδοτεί το 90% των δαπανών δικηγόρων - συμβολαιογράφων και εξόδων μεταγραφής των συμβολαιογραφικών εγγράφων.
 1. Είσθε περισσότεροι του ενός αγρότες, νέοι αγρότες ή νεοεισερχόμενοι νέοι αγρότες και επιθυμείτε να συστήσετε μια γεωργική εταιρεία για ομαδική καλλιέργεια.
  Ο ν. 2520/97 διευκολύνει την προσπάθεια σας αυτή αφού επιδοτεί το 90% των δαπανών (αμοιβές δικηγόρων - συμβουλιογράφων - έξοδα μεταγραφής) για τη σύσταση της εταιρείας.

Επιστροφή στην κορυφή

Η.   ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Είσαι νέος ή νεοεισερχόμενος νέος αγρότης και κατοικείς μόνιμα σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή ή είσαι μετακινούμενος κτηνοτρόφος;
Το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σου χορηγούν αυξημένη εξισωτική αποζημίωση που μπορεί να φθάσει ετησίως μέχρι τα 2 εκ. δρχ. αν παράλληλα διαθέτεις πράσινο πιστοποιητικό και βιώσιμη εκμετάλλευση.

Επιστροφή στην κορυφή

Θ.    ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

 • Είσαι νέος ή νεοεισερχόμενος νέος αγρότης και θέλεις να αγοράσεις ένα υποθηκευμένο στην ΑΤΕ ακίνητο π.χ. θερμοκήπιο, κτηνοτροφική μονάδα;
  Ο ν. 2520/97 σου δίνει την δυνατότητα να αγοράσεις με δάνειο εξοφλώντας ισόποση (με την αντικειμενική αξία) οφειλή του πωλητή και να αποκτήσεις το ακίνητο. Το επιτόκιο του δανείου αυτού επιδοτείται με 15%.
 • Είσαι νέος αλιέας και επιθυμείς να αποκτήσεις επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος που είναι υποθηκευμένο στην ΑΤΕ;
  Ο ν. 2520/97 σου δίνει την δυνατότητα με δάνειο, εξοφλώντας ισόποση οφειλή (με την αντικειμενική αξία) του πωλητή, να αποκτήσεις το σκάφος. Το επιτόκιο του δανείου αυτού επιδοτείται με 15%.

Επιστροφή στην κορυφή

Ι.    ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Είσαι νέος ή νεοεισερχόμενος νέος αγρότης;
Ο ν. 2520/97 πλην των λοιπών κινήτρων σου παρέχει και τις ακόλουθες φοροαπαλλαγές:

 1. Έκπτωση από το καθαρό γεωργικό εισόδημα του ποσού του ενοικίου για μίσθωση γεωργικής γης και του μισού της δαπάνης για την αγορά πάγιου εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
 2. Αύξηση για μία 10ετία του αφορολόγητου ποσού, σε σχέση με τους άλλους αγρότες.
 3. Τριπλασιασμό των αφορολόγητων ποσών από την αξία των κληρονομικών μεριδίων και κληροδοσιών σε σχέση με τους λοιπούς αγρότες.
 4. Απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς και μεταβίβασης όλων των συκληρονόμων εφόσον σου μεταβιβάσουν για μια τουλάχιστο 10ετία αποκλειστική διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης που κληρονομήσατε από κοινού
 5. Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ποσού μέχρι 75% της αξίας κάθε στρέμματος που σας μεταβιβάστηκαν αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.
 6. Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ποσού μέχρι το 75% της αγοραίας αξίας κάθε στρέμματος στην περίπτωση που αγοράσετε έκταση και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση.
 7. Εφόσον αποκτήσεις με έναν από τους παραπάνω τρόπους (κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή, αγορά) βιώσιμη εκμετάλλευση, τότε όχι μόνο δε θα πληρώσεις κανένα φόρο μεταβίβασης αλλά και αυτός που από προηγούμενες συναλλαγές έχει βεβαιωθεί ή καταβληθεί διαγράφεται ή επιστρέφεται.

Επιστροφή στην κορυφή

Ια.   ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (εκπαίδευση)

Είσαι νέος ή νεοεισερχόμενος νέος ή ακόμα και μεγαλύτερος αγρότης και επιθυμείς, πλην της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να αποκτήσεις περισσότερες γνώσεις στα αγροτικά θέματα που σε απασχολούν.

Το Υπουργείο Γεωργίας σου δίνει την δυνατότητα να φοιτήσεις: σε μία απλο τις 12 τεχνικές επαγγελματικές σχολές και να αποκτήσεις το πράσινο πιστοποιητικό

 • σε ένα από τα 6 πρακτικά γεωργικά σχολεία.
 • σε ένα από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • σε ένα από τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης.

Κατά τον χρόνο φοίτησης σου μπορείς να απαλλαγείς από τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει στα πλαίσια κάποιου προγράμματος ενώ παράλληλα, μετά την απόκτηση του πράσινου πιστοποιητικού, θα έχεις προτεραιότητα πρόσβασης σε όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας, περισσότερες φοροαπαλλαγές και μεγαλύτερη εξισωτική αποζημίωση.

Επιστροφή στην κορυφή

Κ.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς:

 • στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Δνεις Γεωργίας) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης κατοικίας σου όπου και θα υποβάλλεις και τις σχετικές αιτήσεις στους Τοπικούς Γεωπόνους στις οικείες ΔΥΟ (για τις φοροαπαλλαγές).
 • στις τράπεζες της περιοχής σου για τη χορήγηση δανείων.
 • στο ΙΚΑ της περιοχής σου για τις μειώσεις των ενσήμων στις αγροτικές κατασκευές.
 • στο Υπουργείο Οικονομικών για φοροαπαλλαγές τηλ: 337-5231(-39), 363-8878 ή 324-3856.
 • στο Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. Τμήμα Δ τηλ: 529-1242 ή 529-1337.

*Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Μιχ. Ε. Δημητρουλάκης, Προϊστάμενος του τμήματος Χρηματοδοτήσεων και Κινήτρων Προσανατολισμού του Υπουργείου Γεωργίας.

Επιστροφή στην κορυφή