ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601 / 1998
(Το ακόλουθο κείμενο περιλαμβάνει περιλήψεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υποκατάστατο του νόμου)

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος κάθε έτους

Αναλυτική Παρουσίαση Προγράμματος (MS Word 2000)

 1. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ο νέος επενδυτικός νόμος διακρίνει τους επενδυτές στις δύο ακόλουθες κατηγορίες:

“Νέοι” επενδυτές: Εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί, ή έχουν τα τελευταία 5 χρόνια.

“Παλιοί” επενδυτές: Εταιρείες που λειτουργούν για πάνω από 5 χρόνια.

Για “νέους” επενδυτές τα εναλλακτικά κίνητρα είναι:

ή α) παροχή μετρητών και επιδότηση επιτοκίου για τραπεζικά δάνεια και για τραπεζικές παροχές τύπου Leasing.

ή β) φορολογικές απαλλαγές και επιδότηση επιτοκίου για τραπεζικά δάνεια.

Για “παλιούς” επενδυτές, οι μόνες επιδοτήσεις είναι ο φορολογικές απαλλαγές και οι επιδοτήσεις επιτοκίου των τραπεζικών δανείων.

 
 1. ΟΙ ΖΩΝΕΣ:

Για την αίτηση των παραπάνω κινήτρων, η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε 4 ζώνες, τις ακόλουθες:

ΖΩΝΗ Δ: Νομός της Ξάνθης, Ροδόπης, και Έβρου, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, το νησί της Θάσου, ο νομός της Δωδεκανήσου εκτός από την πόλη της Ρόδου, όλες οι περιοχές μέσα σε 20 Km από τα σύνορα και οι βιομηχανικές ζώνες ΕΤΒΑ της περιοχής Ηπείρου.

ΖΩΝΗ Γ: Περιοχές της Ελλάδας με έντονα προβλήματα της ανεργίας, και/ή μείωση του πληθυσμού. Αυτές οι περιοχές ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομίας με μελλοντικά προεδρικά διατάγματα.

ΖΩΝΗ Β: Μερικές περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης (πχ. η βιομηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ Θεσσαλονίκης), και όλες οι περιοχές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις ζώνες Γ,Δ,Α.

ΖΩΝΗ Α: Οι νόμοι της Αττικής και Θεσσαλονίκης, εκτός από μέρη τους τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στις ζώνες Β και Γ.

Στο διάγραμμα 4, εμφανίζονται οι περιοχές που αναφέρονται παραπάνω.

 1. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:

Τα κίνητρα για τις παραπάνω ζώνες είναι τα παρακάτω:

Α) “ΝΕΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ”

ή

ΖΩΝΗ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ LEASING

Δ

40%

40%

40%

Γ

30%

30%

30%

Β

15%

15%

15%

Α

-

-

-

ή

ΖΩΝΗ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Δ

40%

40%

100%

Γ

30%

30%

70%

Β

15%

15%

45%

Α

-

-

-

Β) “Παλιοί” Επενδυτές

ΖΩΝΗ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ LEASING

Δ

40%

40%

40%

Γ

30%

30%

30%

Β

15%

15%

15%

Α

-

-

-

Γ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρέσεις στη παραπάνω βασική ομαδοποίηση, με το μεγαλύτερο μέσο όρο των βαθμών, αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Νέα ξενοδοχεία και/ή επεκτάσεις σε υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες
 • Εκσυγχρονισμός των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των συγκροτημάτων camping
 • Αναπαλαιώσεις παραδοσιακών σπιτιών ή κτιρίων και μετατροπή σε ξενοδοχεία
 • Συνεδριακά κέντρα τα οποία δεν θα είναι μέρος ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, και γήπεδα γκολφ.
 • Για επενδύσεις στην παραγωγή του ηλεκτρικού ή συσσώρευση της ηλεκτρικής ενέργειας και ζέστης από την εκμετάλλευση των ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας
 • Για επενδύσεις σε υψηλά τεχνολογικά προϊόντα, επενδύσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων, εξυπηρετήσεις υψηλής τεχνολογίας, ανάπτυξη λογισμικού, επενδύσεις για την μείωση της μόλυνσης και την προστασία του περιβάλλοντος, επενδύσεις εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επενδύσεις αντικατάστασης των υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάκαμψη της χαμένης θερμότητας, τα ακόλουθα κίνητρα είναι εφαρμόσιμα:

ΖΩΝΗ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ LEASING

Δ

40%

40%

40%

Γ

40%

40%

40%

Β

30%

30%

30%

Α

25%

25%

25%

ή

ΖΩΝΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Δ

40%

100%

Γ

40%

100%

Β

30%

70%

Α

25%

60%

Τελικά, υπάρχει πρόβλεψη για ειδικά κίνητρα για διάφορα είδη ειδικών επενδύσεων. Επιπροσθέτως, υπάρχει πρόβλεψη για ιδιαίτερα κίνητρα για ειδικές ζώνες, βιομηχανικές επιχειρήσεις ή εταιρείες (οι οποίες θα καθοριστούν με προεδρικά διατάγματα).

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Τα μετρητά και η επιδότηση Leasing δεν μπορεί να ξεπεράσουν το ποσό των 15.000.000 δρχ. ανά δημιουργία θέσης εργασίας. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τις παρακάτω επενδύσεις:

 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων ή camping.
 • Επιδοτήσεις μείωσης της μόλυνσης και προστασίας του περιβάλλοντος, εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποκατάστασης των υγρών καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάκαμψη της χαμένης θερμότητας.
 • Δημόσιοι χώροι παρκαρίσματος
 • Αποθήκευση, μεταφορά και ανάληψη του πετρελαίου ή υγρού καυσίμου για τα νησιά
 • Επενδύσεις πάνω από 25 δισεκατομμύρια δραχμές
 • Επιχειρησιακά σχέδια για των αναδιοργάνωση και τη διάσωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα πρόθυρα διακοπής λειτουργίας

Η συμμετοχή του επενδυτή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 40% της επένδυσης (το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με δανεισμό).

 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 25 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (80.000.000 USD):

Σε περίπτωση επενδύσεων στην βιομηχανία και στον τουρισμό το λιγότερο 25 δισεκατομμύρια δραχμών και τη δημιουργία τουλάχιστον 300 μόνιμων θέσεων, εργασίας όλοι οι τύποι των κινήτρων είναι εναλλακτικά εφαρμόσιμοι. Επίσης εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν και στους άλλους περιορισμούς και όρους όπως το ποσοστό της ίδιας της συμμετοχής στο κεφάλαιο, την προθεσμία υποβολής του φακέλου, τη διαδικασία αξιολόγησης, το ύψος της επιχορήγησης, τις επιδοτήσεις επιτοκίου, (διάρκεια και ποσοστό), το μέγιστο ποσό του τραπεζικού δανεισμού, το ποσοστό φορολογικής μεταφοράς των μετοχών της εταιρίας, καθώς επίσης και τη πιθανότητα φορέων του δημοσίου στην επένδυση.