ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΜΕ

Η Ε.Ε., και κατ΄ αντιστοιχία το Ελληνικό κράτος, μέχρι σήμερα, χρηματοδοτούν μόνον μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα (νέες ή υφιστάμενες).

Τα προγράμματα συνχρηματοδοτούν το κόστος της βασικής επένδυσης ή της επέκτασης. Δεν χρηματοδοτούν κεφάλαιο κίνησης, λειτουργικά έξοδα κλπ.

Οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης είναι:

  1. Κτιριακές εγκαταστάσεις
  2. Εξοπλισμός
  3. ’υλες ενέργειες όπως προωθητικές δράσεις σήμα ποιότητας, επιχειρησιακό σχέδιο, σχέδιο marketing κλπ.

Ο αναπτυξιακός νόμος 2601/98 καλύπτει όλες τις μορφές επενδύσεων (νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις), δέχεται αιτήσεις ολόκληρο το έτος, και υλοποιείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Στον πρωτογενή τομέα το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι ο νόμος 866 (υλοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας και τις κατά τόπου Νομαρχιακές υπηρεσίες).

Τα υπόλοιπα προγράμματα ενεργοποιούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως το Leader, το Interred, πρωτοβουλία ΜΜΕ κλπ. Με την έναρξη του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (3ος ΚΠΣ) το 2000 θα γνωστοποιηθούν ποια προγράμματα πρόκειται να ενεργοποιηθούν το διάστημα 2000-2007, και τι είδους επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούν.